Rynek e-commerce w Europie w 2024 roku: czy wkrótce osiągnie 1 bilion dolarów?

27.05.2024

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rynek e-commerce w Europie, przyczyniając się do 66% wzrostu sprzedaży od 2019 do 2021 roku. Mimo chwilowego spadku, rynek ponownie nabiera tempa i prognozuje się, że osiągnie wartość 955 miliardów dolarów do 2028 roku. Artykuł ten skierowany jest do sprzedawców internetowych, którzy są aktywni lub zainteresowani ekspansją na zagraniczne rynki, i ma na celu przybliżenie kluczowych trendów, największych rynków oraz preferencji zakupowych i płatniczych konsumentów w Europie.


Największe rynki e-commerce w Europie

Wielka Brytania

Wielka Brytania jest największym rynkiem e-commerce w Europie i trzecim na świecie. Handel online stanowi 26% brytyjskiego rynku detalicznego, a prognozy wskazują na wzrost do 31% do 2028 roku. Amazon.co.uk dominuje z przychodami w wysokości 16,1 miliarda dolarów w 2023 roku. Najpopularniejsze kategorie to moda (28%), elektronika (16%) oraz hobby i rekreacja (15%).


Niemcy

Niemcy są drugim co do wielkości rynkiem e-commerce w Europie i szóstym na świecie. Online stanowi 17% niemieckiego rynku detalicznego, a do 2028 roku ma wzrosnąć do 21%. Amazon.de jest liderem z przychodami 17,1 miliarda dolarów w 2023 roku. Główne kategorie to moda (24%), hobby i rekreacja (24%) oraz elektronika (22%).


Francja

Francja zajmuje trzecie miejsce w Europie i dziewiąte na świecie. Online stanowi 17% rynku detalicznego, a prognozy wskazują na wzrost do 21% do 2028 roku. Amazon.fr prowadzi z przychodami 5,8 miliarda dolarów w 2023 roku. Największe kategorie to hobby i rekreacja (23%), spożywcze (20%) oraz moda (16%).


Włochy

Włochy zajmują piąte miejsce w Europie i trzynaste na świecie. Online stanowi 12% rynku detalicznego, z prognozowanym wzrostem do 17% do 2028 roku. Amazon.it prowadzi z przychodami 5,6 miliarda dolarów w 2023 roku. Największe kategorie to hobby i rekreacja (26%), elektronika (21%) oraz moda (18%).


Najpopularniejsze kategorie produktów w Europie

Moda dominuje na europejskim rynku e-commerce, stanowiąc 21,6% przychodów. Następne są elektronika i hobby i rekreacja, z około 20% udziałem każda. Inne kategorie, takie jak meble, spożywcze i produkty pielęgnacyjne, mają udziały w zakresie od 9,8% do 9,6%.


Podkategorie produktów

Elektronika użytkowa i odzież mają największe udziały rynkowe w Europie. Elektronika użytkowa stanowi 14% rynku, a odzież 12,7%. Inne istotne podkategorie to media, meble, żywność, produkty pielęgnacyjne oraz narzędzia i materiały budowlane, z udziałami rynkowymi od 4,5% do 6,3%.


Preferowane metody płatności

Portfele cyfrowe są najpopularniejszą metodą płatności w większości krajów europejskich. Przelewy bezpośrednie zyskują na popularności w Polsce, Holandii i Szwecji. Buy Now Pay Later (BNPL) jest popularne w Niemczech i Szwecji. W Turcji dominują karty kredytowe, a płatność za pobraniem jest również powszechna.


Znaczenie e-commerce dla gospodarki

Wielka Brytania prowadzi pod względem udziału e-commerce w PKB, wynoszącym 9,3%. Dania, Grecja i Szwecja również mają znaczący sektor e-commerce, stanowiący odpowiednio 7,3%, 5,9% i 5,8% PKB.


Kluczowe informacje o rynku e-commerce w Europie w 2024 roku

Wzrost podczas pandemii

Pandemia znacząco przyspieszyła rozwój rynku e-commerce w Europie. Wzrost sprzedaży o 66% w latach 2019-2021 jest świadectwem rosnącego znaczenia handlu online. Pomimo spadku w 2022 roku, rynek odbija się i prognozuje się jego dalszy rozwój, z osiągnięciem wartości 955 miliardów dolarów do 2028 roku.


Liderzy rynku

Największymi sektorami na europejskim rynku e-commerce są moda i elektronika. Podkategorie, takie jak odzież i elektronika użytkowa, cieszą się szczególnym zainteresowaniem konsumentów, co świadczy o różnorodności i specyficznych preferencjach zakupowych.


Preferowane metody płatności

Portfele cyfrowe są najczęściej wybieraną metodą płatności w Europie, chociaż bezpośrednie przelewy między kontami bankowymi zyskują na popularności w Polsce, Holandii i Szwecji. W Turcji dominują karty kredytowe.


Dystrybucja przychodów

Dystrybucja przychodów z e-commerce różni się znacznie w zależności od kraju. Irlandia, Czechy i Belgia mają najwyższe udziały w przychodach, podczas gdy Wielka Brytania prowadzi pod względem wielkości rynku e-commerce jako procentu PKB.

Pandemia znacząco zwiększyła handel elektroniczny w Europie, powodując wzrost sprzedaży o 66% w latach 2019-2021. Pomimo chwilowego spadku, rynek ma nadal rosnąć, potencjalnie osiągając wartość 955 miliardów dolarów do 2028 roku.

Rynek e-commerce w Europie szybko rośnie, a jego wartość ma osiągnąć 1 bilion dolarów w najbliższych latach. Kluczowe rynki, takie jak Wielka Brytania, Niemcy i Francja, dominują, ale mniejsze kraje również wykazują duży potencjał wzrostu. Zrozumienie preferencji zakupowych i płatniczych konsumentów jest kluczowe dla sukcesu sprzedawców internetowych w Europie.

Źródło: eCommerceDB