piątek, 19 lipca, 2024

Sprzedajesz produkty zawierające substancje niebezpieczne w Niemczech? Uważaj na zakaz sprzedaży wysyłkowej!

29.04.2019, Nikolaj SchlickewitzSetup.pl

Zgodnie z § 10 ust. 1 ChemVerbotsV wyłączone ze sprzedaży wysyłkowej są niektóre substancje, mieszaniny lub produkty je zawierające. Dotyczy to przede wszystkim handlu online i związanej z nim wysyłki drogą pocztową, ale również samego oferowania takich produktów w aukcji, listingu lub stronie w sklepie, gdzie jest włączona opcja zamówienia drogą wysyłkową. Zakaz dotyka również produktów powszechnie stosowanych, takich jak: pasty szlifierskie lub szpachla.

W odniesieniu do niektórych substancji chemicznych i mieszanin ustawodawca zastrzegł w przepisie § 10 ust. 1 ChemVerbotsV, że mogą one być sprzedawane lub oferowane drogą pocztową tylko ograniczonej grupie osób (sprzedawcom, użytkownikom profesjonalnym i publicznym instytutom badawczym, naukowym). Większość platform sprzedażowych nie posiada opcji skutecznego ograniczenia kupujących do wyżej wspomnianej grupy, poza tym związane z tym procedury, jak kontrola tożsamości czy pełnoletności przed sprzedażą, są tym bardziej niemożliwe w handlu online. Dlatego też można przyjąć, że następujące produkty i substancje są objęte zakazem wysyłki oraz oferowania na aukcjach, listingach czy w sklepie internetowym.

Zakaz wysyłki zgodnie z rozporządzeniem ChemVerbotsV obejmuje następujące rodzaje substancji lub produktów ich zawierających:

GHS 06
  1. Wszystkie substancje i mieszaniny oznakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008 za pomocą piktogramu zagrożenia GHS06,

GHS 08

2. Substancje i mieszaniny oznakowane piktogramem „zagrożenie dla zdrowia” GHS08 razem z co najmniej jednym z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 lub H372,

3. Azotan amonu (6484-52-2) i mieszaniny zawierające azotan amonu, które mogą być przypisane do grup A lub E lub podgrup B I, C I, D III lub D IV, jak określono w pkt 5 załącznika I do rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych,

4. Azotan potasu (nr CAS 7757-79-1),

5. Nadmanganian potasu (CAS 7722-64-7),

6. Azotan sodu (numer CAS 7631-99-4).

Sprzedawcy internetowi muszą zdawać sobie sprawę, że zakaz dotyczy także produktów codziennego użytku, takich jak szpachle czy pasty polerskie i szlifierskie.

W przypadku wątpliwości producent powinien zostać poproszony przez sprzedawcę o podanie szczegółowej dokumentacji i odpowiedzi, czy produkt jest substancją lub mieszaniną zawierającą jedną z wyżej wspomnianych, zakazanych substancji.

Samo oferowanie np. na Amazonie lub eBayu produktów objętych zakazem, skutkuje karami nakładanymi przez niemieckie urzędy do spraw ochrony środowiska oraz może spowodować otrzymanie upomnienia od innych sprzedawców zgodnie z przepisami o uczciwej konkurencji.

Należy również zwracać uwagę na to, żeby zarówno opisy produktów, jak i zdjęcia oraz etykiety i opakowania zawierały aktualne oznaczenia i piktogramy. Stare, pomarańczowe piktogramy nie są już akceptowane! Podobnie karty charakterystyki muszą być dopasowane do aktualnie obowiązujących przepisów.