Sprzedawcy na Amazonie rosną szybciej niż sama platforma – wnioski z najnowszych danych kwartalnych

2.05.2023

Według najnowszych danych kwartalnych, własny biznes detaliczny Amazona osiągnął przychód na poziomie około 51,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 3%. Znacznie lepiej radzą sobie jednak sprzedawcy działający na platformie – Seller Services, czyli usługi dla sprzedawców na Amazonie, wygenerowały przychód na poziomie około 29,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 20%. Oznacza to, że od trzech kwartałów obszar Seller Services utrzymuje się na stabilnym, dwucyfrowym poziomie wzrostu wynoszącym co najmniej 20%.

Seller Services obejmują przychody Amazona z opłat za różnorodne usługi dla sprzedawców i marek. W skład tych usług wchodzą na przykład program „Fulfillment by Amazon” (FBA) oraz opłaty za sprzedaż na platformie, które są zapisywane w bilansie pod pozycją Seller Services.

Opłaty te są naliczane przez Amazon proporcjonalnie do obrotów sprzedawców, a w przypadku programu FBA, są stałe opłaty za wysyłkę i obsługę artykułów. Ze wzrostem obrotów w obszarze Seller Services można zauważyć związek przyczynowo-skutkowy ze wzrostem obrotów handlowych na platformie: kiedy sprzedawcy i marki zwiększają swoje obroty, rośnie również udział Amazona w tych obrotach, a jednocześnie więcej przesyłek jest realizowanych przez program FBA.

Większość sprzedawców i marek korzysta z reklam na Amazonie, aby zwiększyć własną sprzedaż, co bezpośrednio generuje przychody dla platformy w obszarze Advertising Services. Nie można jednak dokładnie określić, jaki jest udział tych przychodów, ponieważ marki i dostawcy również reklamują swoje produkty, które Amazon sprzedaje na własny rachunek.

Trudne czasy dla Amazona: koszty operacyjne muszą być dalej obniżane

Operacyjne koszty w sektorze handlu pochłaniają cały pozytywny efekt wzrostu na platformie. Pozostaje zobaczyć, jak będzie się rozwijała struktura kosztów Amazona. Wiele środków oszczędnościowych zacznie przynosić efekty dopiero w ciągu kolejnych trzech kwartałów. Na przykład, w pierwszym kwartale Amazon odnotował jeszcze koszty związane z odprawami dla pracowników na poziomie około 500 milionów dolarów, które wynikają jeszcze z ostatniej fali zwolnień. Ponieważ obecnie trwa kolejna fala zwolnień, w następnym kwartale ponownie będą wymagane wypłaty odpraw, więc potrwa jeszcze jakiś czas, zanim w bilansach stanie się wyraźnie widoczne, czy struktura kosztów została skutecznie obniżona.

AWS (Amazon Web Services) nadal jest głównym źródłem pozytywnego wyniku finansowego Amazona. Jednak w obliczu spowolnienia wzrostu tego segmentu i oczekiwanych kosztów inwestycyjnych związanych z inicjatywami w zakresie sztucznej inteligencji, takimi jak Amazon Bedrock, CodeWhisperer czy układy Inferentia2, staje się coraz bardziej istotne, aby uczynić ciągle rosnący obszar platformy zyskownym.

Pomimo tych wyzwań, dynamika wzrostu na platformie Amazon jest obiecująca. Seller Services, czyli usługi dla sprzedawców na platformie, z kwartału na kwartał notują imponujące dwucyfrowe wzrosty. To pokazuje, że sprzedawcy i marki coraz skuteczniej wykorzystują potencjał Amazona jako globalnej platformy sprzedażowej, co przekłada się na zwiększenie przychodów firmy.

Reklamy również odgrywają coraz większą rolę w generowaniu przychodów dla Amazona. Choć nie można dokładnie określić, jaki procent przychodów pochodzi z reklam sprzedawców i marek, nie ulega wątpliwości, że jest to znaczący strumień dochodów. W miarę jak więcej sprzedawców i marek korzysta z reklam na Amazonie, aby zwiększyć swoją sprzedaż, przychody z reklam rosną proporcjonalnie.

Ale to nie koniec wyzwań dla Amazona. Firma musi nadal skupić się na obniżaniu swoich kosztów operacyjnych, szczególnie w obliczu obecnej i przyszłych fal zwolnień pracowników. Chociaż firma podjęła już kroki w celu zmniejszenia kosztów, w tym poprzez oferowanie odpraw pracownikom, którzy zostali zwolnieni, te wysiłki nadal nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Amazon musi również zwrócić uwagę na swoje AWS. Chociaż ten obszar nadal generuje większość zysku firmy, jego wzrost spowolnił. Dodatkowo, Amazon planuje inwestować w różne inicjatywy związane z sztuczną inteligencją, które mogą przynieść niepewne zwroty z inwestycji. W rezultacie, firma musi skupić się na zwiększaniu zyskowności swojego rosnącego obszaru platformy.

Jednym z najważniejszych wniosków, które można wyciągnąć z tych danych, jest to, że sprzedawcy na platformie Amazona odgrywają coraz ważniejszą rolę w generowaniu przychodów dla firmy. Nie tylko zwiększają swoje obroty, ale również korzystają z dodatkowych usług oferowanych przez Amazon, takich jak FBA czy Advertising Services, co przekłada się na dodatkowe źródła przychodów dla firmy.

Pomimo trudności, z jakimi obecnie boryka się Amazon, takich jak potrzeba dalszego obniżania kosztów operacyjnych czy spowolnienie wzrostu AWS, perspektywy dla firmy wyglądają obiecująco. Dzięki silnemu wzrostowi na platformie oraz rosnącym przychodom z Seller Services i Advertising Services, Amazon ma potencjał do dalszego zwiększania swojego udziału w rynku e-commerce.

Jednak sukces Amazona w najbliższych latach będzie zależał nie tylko od umiejętnego zarządzania kosztami i zwiększania zysków z AWS, ale również od zdolności do dalszego wspierania i zachęcania sprzedawców do korzystania z platformy. Możliwość skorzystania z szerokiego zakresu usług oferowanych przez Amazon, od logistyki po reklamę, jest kluczowym elementem przyciągającym sprzedawców do platformy. Amazon musi nadal inwestować w rozwój tych usług, aby utrzymać swoją pozycję jako preferowaną platformą dla sprzedawców online na całym świecie.

Podsumowując, mimo że Amazon stoi przed szeregiem wyzwań, firma ma również wiele powodów do optymizmu. Seller Services i Advertising Services są dwoma obszarami, które odnotowują silny wzrost, a rosnąca liczba sprzedawców korzystających z platformy przekłada się na zwiększone przychody. Oczywiście, firma musi nadal skupiać się na kontrolowaniu kosztów i zwiększaniu zyskowności swojego działu AWS. Jednak jeżeli Amazon będzie kontynuować swoją strategię skupiającą się na obszarze Seller Services i będzie w stanie utrzymać tempo wzrostu, perspektywy dla firmy wyglądają obiecująco.