Sprzedaż lamp i opraw oświetleniowych w Niemczech – rodzaje, etykietowanie i obowiązki sprzedawcy

15.02.2021

Lampa, oprawa oświetleniowa czy żarówka? W powszechnym użyciu terminy te są często mylone lub stosowane zamiennie. Z prawnego punktu widzenia są to jednak zupełnie odrębne pojęcia. Termin oprawa oświetleniowa odnosi się do urządzenia, w którym zainstalowane jest źródło światła, np. lampa podłogowa. Sama lampa jest natomiast osobnym urządzeniem oświetlającym przeznaczonym do zainstalowania, np. potoczna żarówka. W tym artykule opiszemy obowiązki sprzedawcy w zakresie poprawnego etykietowania oraz na co należy zwrócić uwagę przygotowując treść opisu produktu dla oferty e-commerce.

Z czasem innowacje techniczne doprowadziły do nagromadzenia urządzeń w najwyższych klasach plus w wielu grupach produktów, podczas gdy niższe klasy pozostały niezajęte, a etykieta stała się coraz bardziej myląca. Od 1 marca 2021 r. nowe unijne oznakowanie w skali od A (= zielony i bardzo wydajny) do G (= czerwony i mniej wydajny) będzie początkowo stosowane do sześciu kategorii produktów. Klasy A+++, A++ i A+ nie będą już miały zastosowania. Nowa przejrzysta etykieta A-G będzie początkowo stosowana w grupach produktów obejmujących chłodziarki i zamrażarki, zmywarki do naczyń, pralki, pralko-suszarki, telewizory i monitory komputerowe. Od 1 września 2021 r. etykieta zostanie dostosowana również do lamp.


Informacje obowiązkowe w przypadku sprzedaży lamp i opraw oświetleniowych

Poniższe informacje dotyczą wymogów etykietowania, na przykład:

 • żarówek,
 • lamp fluorescencyjnych
 • lamp wyładowczych dużej intensywności,
 • lamp LED oraz
 • modułów LED.

Wymagania dotyczące etykietowania nie dotyczą na przykład:

 • lamp i modułów LED o strumieniu świetlnym poniżej 30 lumenów (lm);
 • lamp i modułów LED, które sprzedaje się do użytku razem z bateriami (np. lampy samochodowe);
 • lamp i modułów LED, których głównym celem zastosowania nie jest oświetlanie (np. Lampy do kserokopiarek).

Etykietowanie w sklepie internetowym

Sprzedawcy internetowi sprzedający lampy przez Internet są zobowiązani do udostępnienia specjalnych danych dotyczących energii i produktu.

a. Udostępnianie etykiety efektywności energetycznej

Etykieta efektywności energetycznej powinna być umieszczona w formie graficznej w pobliżu ceny produktu. Należy wybrać taki rozmiar etykiety, aby etykieta efektywności energetycznej była wyraźnie widoczna i czytelna, natomiast proporcje muszą odpowiadać określonemu rozmiarowi (75 mm × 150 mm lub proporcjonalnie większa).

b. Udostępnianie etykiety za pomocą „zagnieżdżonego wyświetlenia”

Ze względów technicznych rzadko możliwe jest umieszczenie etykiety efektywności energetycznej w pobliżu ceny produktu (np. na platformach). Dlatego alternatywą jest udostępnienie jej za pomocą zagnieżdżonego wyświetlenia w podglądzie.

Przykład:

W przypadku korzystania z takiego wyświetlenia etykieta efektywności energetycznej musi pojawić się przy pierwszym kliknięciu myszą w obraz podglądu (strzałka), przy pierwszym najechaniu na obszar podglądu lub ewentualnie przy pierwszym dotknięciu lub przeciągnięciu obrazu podglądu.

Obraz podglądu używany do uzyskania dostępu do etykiety efektywności energetycznej musi:

 • przedstawiać strzałkę w kolorze klasy energetycznej produktu (np. odpowiedni kolor zielony przy klasie energetycznej A+ do A+++)
 • zawierać na strzałce oznaczenie klasy energetycznej produktu białą czcionką w rozmiarze, który odpowiada rozmiarowi ceny i
 • odpowiadać jednemu z następujących formatów:

Taki rodzaj prezentowania etykiety efektywności energetycznej musi być zgodny z następującymi wytycznymi:

 • Strzałka wyświetla się w pobliżu ceny produktu;
 • Strzałce musi towarzyszyć link do etykiety efektywności energetycznej;
 • Etykieta efektywności energetycznej wyświetla się po kliknięciu strzałki myszą, najechaniu na obszar podglądu lub po dotknięciu lub przeciągnięciu strzałki, albo w wyskakującym oknie, w nowej zakładce, na nowej stronie lub w formie wyświetlanej informacji.
 • Wyświetlanie etykiety efektywności energetycznej zostaje zakończone za pomocą opcji zamknięcia lub innego standardowego mechanizmu zamykającego;
 • W przypadkach, gdy etykieta efektywności energetycznej nie może być wyświetlana (np. gdy urządzenia nie mogą wyświetlać grafiki), musi zostać wyświetlony tekst alternatywny: wskazuje on klasę efektywności energetycznej produktu czcionką o takim samy rozmiarze, jak czcionka ceny.


Cechy szczególne lamp do użytku domowego

W przypadku wprowadzania do obrotu lamp do użytku domowego o świetle bezkierunkowym, przeznaczonych w głównej mierze do pełnienia roli wyłącznego lub dodatkowego oświetlenia w gospodarstwie domowym, konieczne jest uzupełnienie wyżej wymienionych wymogów dotyczących oznakowania o dodatkowe elementy oznakowania

Nie dotyczy to na przykład:

 • lamp z kolorowym światłem,
 • lamp ze światłem kierunkowym (np. lampy reflektorowe),
 • lamp o strumieniu świetlnym poniżej 60 lumenów lub powyżej 12 000 lumenów.

W ofercie online należy również zawrzeć następujące informacje:

 • Jeżeli nominalny pobór mocy lampy jest podany oddzielnie od etykiety efektywności energetycznej, nominalny strumień świetlny jest również podawany oddzielnie, czcionką co najmniej dwukrotnie większą niż czcionka użyta do podania nominalnego poboru mocy;
 • Żywotność nominalna lampy w godzinach;
 • Liczba cykli przełączania do momentu przedwczesnej awarii;
 • Temperatura barwowa (w Kelwinach);
 • Czas rozruchu do osiągnięcia 60% pełnego strumienia świetlnego;
 • Odpowiednia informacja, jeżeli sterowanie strumieniem świetlnym lampy nie jest możliwe lub jest możliwe tylko przy zastosowaniu określonego typu sterowania;
 • Odpowiednia informacja, jeżeli lampa jest zoptymalizowana do pracy w warunkach innych niż standardowe;
 • Wymiary (długość i średnica) w milimetrach;
 • Jeżeli na opakowaniu podano równoważną tradycyjną żarówkę, należy podać równoważną moc (w zaokrągleniu do 1 W);
 • Zawartość rtęci, jeśli dotyczy, oraz stronę internetową, na której można znaleźć instrukcje dotyczące sposobu utylizacji rozbitych części w razie przypadkowego stłuczenia lampy.


Obowiązki w zakresie reklamy

We wszelkich wizualnych materiałach reklamowych (np. strony z informacjami o artykułach, reklamy Google, portale porównujące ceny) lub technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu konieczne jest wskazanie

 • klasy efektywności energetycznej produktu oraz
 • zakresu klas efektywności dostępnych na etykiecie.

Wymóg ten dotyczy również reklam bez informacji odnoszących się do energii oraz cen.


Etykietowanie opraw oświetleniowych

Od września 2021 r. nowa etykieta energetyczna będzie miała zastosowanie do żarówek wprowadzonych na rynek przed 25 grudnia 2019 r. Takie oprawy oświetleniowe nie są już objęte poprzednim etykietowanie energetycznym. Dotyczy to wszystkich opraw oświetleniowych, tzn.

 • opraw oświetleniowych bez żarówek
 • opraw oświetleniowych z dołączoną żarówką
 • opraw oświetleniowych z wbudowaną żarówką


Etykietowanie w sklepie internetowym

Dzięki nowemu rozporządzeniu przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe wymogi informacyjne dotyczące zużycia energii przez oprawy oświetleniowe. W samej ofercie należy usunąć wszystkie informacje. Należą do nich:

 • informacja o klasie efektywności energetycznej
 • oznaczenie zakresu efektywności
 • prezentacja elektronicznej etykiety efektywności energetycznej

W tym kontekście przestaje również obowiązywać wymów wskazywania klasy efektywności energetycznej produktu oraz zakresu klas efektywności dostępnych na etykiecie we wszelkich reklamach wizualnych (np. na stronach ze szczegółami produktu, reklamach Google, portalach porównujących ceny) lub w technicznych materiałach reklamowych.


Zakaz etykietowania w sklepie internetowym?

W rozporządzeniu kwestia tego, czy zniesienie obowiązku etykietowania jest równoznaczne z zakazem etykietowania energetycznego opraw oświetleniowych wprowadzonych na rynek przed 25 grudnia 2019 r, pozostaje otwarta.

Nawet jeśli rozporządzenie nie zabrania wyraźnie etykietowania, zalecamy, aby oprawy oświetleniowe, dla których materiały do etykietowania są jeszcze dostępne, również sprzedawać bez etykiet energetycznych i oznakowania, ponieważ w innym wypadku nie można wykluczyć tutaj upomnień.

Dla wszystkich, którzy chcą kontynuować sprzedaż oznaczonych opraw oświetleniowych, odpowiednie zastosowanie mają powyższe wyjaśnienia.

Czy istnieje obowiązek etykietowania lamp dostarczanych z oprawami oświetleniowymi?

Jeżeli lampy są sprzedawane jako trwale zamontowane części składowe opraw oświetleniowych, nie podlegają osobnemu obowiązkowi oznakowania. Dotyczy to również świetlówek LED, które są na stałe zamontowane w oprawie oświetleniowej.

Nie dotyczy to jednak lamp, które nie są zamontowane na stałe, ale dostarczane luzem, oraz lamp które można wymienić samodzielnie. Nadal podlegają one obowiązkowi oznakowania.


Wdrożenie nowych wytycznych od marca/września 2021 r.

Wraz z nowymi przepisami dotyczącymi oznakowania od 01.09.2021 r. pojawi się wiele innowacji dla dostawców, producentów i importerów oraz sprzedawców. W przyszłości nie będzie już na przykład rozróżnienia między lampami a oprawami oświetleniowymi. Wraz z wejściem w życie dyrektywy będzie mowa wyłącznie o źródle światła.

Znacznej metamorfozie ulegnie natomiast Istniejąca etykieta energetyczna. Unia Europejska postanowiła np. powrócić do pierwotnych klas efektywności energetycznej od A do G, ale zmienić przy tym skalę w oparciu o obecny stan wiedzy i przewidywany rozwój rynku. W tym kontekście dochodzi do jednej z najważniejszych zmian – likwidacji klas A+++, A++ i A+. Nowym elementem etykiety energetycznej jest również kod QR, który można zeskanować za pomocą smartfona, aby uzyskać dodatkowe informacje o produkcie.

Jeśli chodzi o źródła światła obowiązuje obecnie następujący harmonogram:

Do 31 sierpnia 2021 roku dostawcy będą jak zwykle dołączać do swoich urządzeń dotychczasową etykietę energetyczną. Od 1 września 2021 r. dostawca musi dołączyć zarówno nową, jak i poprzednią etykietę energetyczną. Od tego dnia sprzedawcy będą mogli również żądać od swoich dostawców nowej etykiety energetycznej dla urządzeń, które zostały już wprowadzone na rynek. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia w dniu 1 września 2021 r., w sklepach i u sprzedawców internetowych rozpocznie się przejście na nową etykietę energetyczną. Sprzedawcy internetowi mają na to łącznie 18 miesięcy, termin upływa do 1 marca 2023 r.