Sprzedaż na Amazon.de / eBay.de – obowiązki informacyjne dot. wysyłki

5.02.2021

Jakie informacje dotyczące warunków wysyłki są wymagane prawnie i gdzie należy je umieszczać na platformach? Co należy uwzględnić przy określaniu obszaru dostawy i czasu dostawy? O czym należy pamiętać przy podawaniu kosztów wysyłki? W tym poradniku dowiesz się wszystkiego!


Jakie informacje dotyczące warunków wysyłki są wymagane prawnie i gdzie należy je umieszczać na platformach? 

Na podstawie ustawowych obowiązków informacyjnych, przy umowach zawieranych na odległość i tych z udziałem konsumenta, w ofertach sprzedażowych online obowiązkowo wymagane są następujące informacje: 

 • obszar dostawy,
 • czas dostawy i
 • koszty wysyłki.

Stopień przejrzystości udostępniania tych informacji klientom zależy siłą rzeczy od sposobu prezentacji danej platformy. Zazwyczaj platformy oddają do dyspozycji klientów własne funkcje techniczne, pozwalające na wprowadzenie warunków wysyłki, tak aby poszczególne informacje były prezentowane klientowi w miejscu przeznaczonym do tego przez platformę oraz w przewidywany przez platformę sposób. Tutaj należy sprawdzić udostępnione możliwości techniczne określonej platformy na koncie sprzedawcy lub w ustawieniach poszczególnych ofert artykułów. Do wprowadzenia warunków wysyłki można ewentualnie użyć także wolnego pola tekstowego, o ile zostało ono udostępnione przez platformę właśnie w tym celu. Niektóre platformy nie udostępniają jednak możliwości technicznych pozwalających na wprowadzenie warunków wysyłki, ani też dedykowanego wolnego pola tekstowego. W takich przypadkach warunki wysyłki powinny być zawarte w opisach poszczególnych artykułów. W razie pytań dotyczących możliwości technicznych dostępnych na danych platformach należy zwrócić się do konkretnej platformy. 


Co należy uwzględnić przy określaniu obszaru dostawy i czasu dostawy? 

Należy dokładnie określić obszar dostawy, czyli wszystkie kraje, do których wysyłany jest produkt. W związku z tym trzeba dopasować dane dotyczące obszaru dostawy do właściwych dostępnych dla klienta opcji wyboru bądź wprowadzania danych w procesie składania zamówienia online za pośrednictwem platformy. Ważne jest, aby dane te były zgodne. Prawo wymaga również podania informacji o czasie dostawy. Z tego względu należy wskazać konkretny okres dostawy dla każdego kraju dostawy. 

 • Przykład:
  Czas dostawy na terenie Niemiec: 3-5 dni
  Czas dostawy dla przesyłek zagranicznych 5-7 dni
 • Przykład:
  Czas dostawy na terenie Niemiec: 3-5 dni
  Czas dostawy dla pozostałych krajów UE: 5-7 dni
  Czas dostawy do Szwajcarii: 5-10 dni

Uwaga!

Przy obliczaniu czasu dostawy należy wziąć pod uwagę, że podany czas dostawy rozpoczyna się od momentu zawarcia umowy – w przypadku płatności z góry wraz ze zleceniem płatności przez klienta (nie wraz z otrzymaniem zapłaty przez sprzedawcę) – i obejmuje czas dostawy pocztowej (do momentu otrzymania towaru przez klienta). 

Z tego powodu określenia „gotowy do natychmiastowej wysyłki” lub „wysyłka natychmiast” nie są wystarczające bez dalszego sprecyzowania czasu dostawy. Co więcej, podając czas dostawy należy zrezygnować z następujących informacji dodatkowych:

 • „zazwyczaj”
 • „przewidywana”

Takie sformułowania zostały zakwalifikowane przez orzecznictwo jako niedopuszczalne i tym samym podlegają upomnieniu. Jeżeli sprzedawca oferuje klientowi możliwość osobistego odbioru towaru na miejscu, musi uzupełnić informacje o dostawie adnotacją o wydaniu i możliwościach odbioru towaru. 


O czym należy pamiętać przy podawaniu kosztów wysyłki? 

 1. Informacje ogólne 

Koszty wysyłki zasadniczo obejmują koszty wysyłki oraz koszty opakowania. Podatek VAT jest już zawarty w kosztach wysyłki i nie musi być wykazywany oddzielnie. 

 1. Szczegółowe informacje o kosztach wysyłki 

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informowania o cenach i orzecznictwem udostępnianie klientowi kosztów wysyłki w przejrzysty sposób dopiero w trakcie procesu składania zamówienia nie jest wystarczające. Co więcej, kupujący musi być w stanie określić koszty wysyłki każdego artykułu jeszcze przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia. Dlatego konieczne jest podanie kosztów wysyłki dla wszystkich oferowanych opcji dostawy oraz dla wszystkich krajów, do których wysyłane są produkty. Sprzedawca może sam określić, którą metodę obliczenia kosztów wysyłki zastosuje. Ważne jest jednak, aby zasady te były jasno zdefiniowane i zrozumiałe dla klientów.

W praktyce znalazły zastosowanie następujące metody obliczania kosztów wysyłki:

 1. zryczałtowane koszty wysyłki,
 2. obliczanie kosztów wysyłki według wagi przesyłki lub
 3. obliczanie kosztów wysyłki według wartości brutto towaru.

Rozporządzenie o informowaniu o cenach przewiduje ponadto konieczność podawania kosztów wysyłki wraz z ceną artykułu. Platformy oferują tutaj zazwyczaj odpowiednie funkcje techniczne wyświetlenia kosztów wysyłki bezpośrednio przy cenie artykułu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, a w stosownych przypadkach linku do konkretnych warunków wysyłki w ramach osobnego przycisku lub w oknie pop-up. Jeżeli platformy nie przewidują w tym kontekście odpowiednich możliwości technicznych, informacje o kosztach wysyłki należy zamieścić w poszczególnych opisach artykułów. 

Uwaga!

Nie można wskazywać klientowi, że może poprosić sprzedawcę o udostępnienie informacji o kosztach wysyłki. Sformułowania typu: „koszty wysyłki za granicę dostępne na żądanie” są niedopuszczalne i mogą skutkować otrzymaniem upomnienia. 

 1. Koszty wysyłki uzależnione od wagi przesyłki 

Jeśli koszty wysyłki są ustalane na podstawie wagi przesyłki, waga przesyłki danego produktu musi być podana w każdym opisie artykułu (w pobliżu ceny artykułu).

Prezentacja kosztów wysyłki może wyglądać np. następująco:

Zamówienia do 5 kg − 5,00 €
Zamówienia od 5 kg do 10 kg − 10,00 €
Zamówienia od 10 kg do 20 kg − 20,00 €
Zamówienia powyżej 20 kg − 30,00 €

Należy pamiętać, że obliczanie kosztów wysyłki według wagi przesyłki musi być również możliwe pod względem technicznym na danej platformie. Oznacza to, że koszty wysyłki muszą być prawidłowo wyświetlane i obliczane w trakcie procesu składania zamówienia online za pośrednictwem platformy. 


Brak informacji o wysyłce ubezpieczonej lub nieubezpieczonej 

Podawanie informacji o ubezpieczeniu przesyłki lub jego braku sugeruje, że to kupujący ponosi ryzyko wysyłki, tj. ryzyko utraty i uszkodzenia dostawy towaru, co w przypadku zakupu towarów przez konsumenta nie jest zgodne z prawdą. Takie wzmianki o ubezpieczeniu podlegają więc upomnieniu. W związku z tym należy zrezygnować z umieszczania w ofertach sprzedaży jakichkolwiek wzmianek dotyczących ubezpieczenia przesyłki lub jego braku. 


Dostawa bezpłatna 

Reklamując bezpłatną dostawę, należy dokładnie określić, w jakim zakresie oferta bezpłatnej dostawy może podlegać ograniczeniom. Przykład: jeśli bezpłatna wysyłka obowiązuje tylko od określonej wartości towaru lub tylko dla poszczególnych krajów, konieczne jest wyraźne podanie takiej informacji. Ogólnikowe oświadczenie o oferowaniu bezpłatnej dostawy jest w tym przypadku niedopuszczalne. 


Koszty wysyłki w przypadku towarów wielkogabarytowych 

Również w przypadku towarów wielkogabarytowych (towary nienadające się do wysyłki w paczce, wysyłane np. przez spedytora) należy podać konkretną kwotę kosztów wysyłki, o ile możliwe jest jej rozsądne obliczenie. W opisie artykułu należy dodatkowo zaznaczyć, że chodzi o towar wielkogabarytowy.