Sytuacja gospodarcza w Niemczech: Prawdopodobieństwo recesji wyraźnie spada – utrzymuje się niepewność

17.01.2023

Prawdopodobieństwo, że niemiecka gospodarka znajdzie się w recesji w ciągu najbliższych trzech miesięcy znacznie spadło od początku stycznia 2023 roku. Przedstawiamy najnowsze dane opublikowane przez Instytutu Polityki Makroekonomicznej Fundacji Hansa Böcklera (IMK).

Obecnie wynosi 29,0 % w porównaniu do jeszcze poważnych 52,5 % w grudniu. Natomiast niepewność, mierzona rozproszeniem wyników poszczególnych równań istotnych dla całości prognozy, zmniejszyła się tylko nieznacznie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obecnie wynosi 16,7 % po 17,7 % w poprzednim miesiącu.

Niemniej na podstawie tych wyników ekonomiczny sygnalizator IMK po raz pierwszy od marca 2022 r. przełącza się z koloru czerwonego (ostre ryzyko recesji) na bursztynowy (zwiększona niepewność gospodarcza). Wyniki ekonometryczne przemawiają za solidnością niemieckiej gospodarki, która przeciwstawia się kryzysowi energetycznemu i wysokiej inflacji w następstwie wojny Rosji z Ukrainą.

Tym samym obecnie wiele czynników wskazuje na to, że zimowe półrocze Niemcom uda się przetrwać bez recesji – mierzonej zwyczajową definicją dwóch kwartałów z ujemnym tempem PKB.

Jednocześnie jednak niepewność prognoz jest obecnie szczególnie wysoka. Świadczy o tym nie tylko fakt, że niepewność mierzona w ramach systemu wczesnego ostrzegania, wynosząca 16,7 %, nadal znacznie przekracza średnią historyczną z ostatnich dziesięciu lat, ale także to, że podstawowe wskaźniki wiodące wykazują niespójne tendencje.

Wskaźnik cyklu koniunkturalnego IMK przypisuje jednak obecnie jedynie stosunkowo niewielką moc wyjaśniającą wskaźnikom wskazującym na spowolnienie aktywności gospodarczej. Znaczący spadek prawdopodobieństwa recesji przy obecnej marży wynika głównie z pozytywnie nastrajających wskaźników rynku finansowego oraz koniunktury Instytutu Badań Gospodarczych Ifo.

Natomiast wskaźnik koniunktury IMK nie przywiązuje większej wagi do faktu, że indeksy menedżerów zakupów w głównych obszarach gospodarki światowej znajdują się poniżej progu ekspansji w obliczu masowego rozprzestrzeniania się Covid-19 w Chinach oraz dalszych kroków w zakresie zwiększenia stóp procentowych ze strony amerykańskiego i europejskiego banku centralnego. To samo dotyczy obecnego spadku nowych zamówień w sektorze produkcyjnym oraz indeksu opłat za przejazd ciężarówek.

„Niezależnie od tego, czy zimowe półrocze przyniesie łagodną recesję, czy stagnację, szeroko zakrojone działania skutecznie zdołały ustabilizować gospodarkę” – mówi Thomas Theobald, kierownik działu ds. rynków finansowych i gospodarki. „Obecnie pomaga również fakt, że w sektorze produkcyjnym, wraz z dalszym likwidowaniem wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, wysoki portfel zamówień z poprzednich kwartałów może zostać odpracowany z pozytywnym skutkiem dla produkcji. Ten szczególny efekt cykliczny utrzyma się jednak prawdopodobnie tylko do drugiej połowy 2023 roku.”