Uważaj w Niemczech: ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ma zastosowanie również do pasywnych urządzeń końcowych!

24.04.2019

Jest to już powszechna praktyka w innych krajach UE, gdzie pasywne urządzenia końcowe są również objęte odpowiednim systemem wdrażania na szczeblu krajowym w ramach wdrażania dyrektywy WEEE.

Fundacja EAR (Stiftung Elektro-Altgeräte Register), odpowiedzialna za zużyty sprzęt elektryczny w Niemczech naśladuje teraz te kraje: od maja urządzenia te będą również podlegać ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w Niemczech.

Pasywne urządzenia końcowe

Powyższa regulacja dotyczy urządzeń końcowych przeznaczonych do pracy przy napięciu zmiennym nie większym niż 1000 V lub napięciu stałym nie większym niż 1500 V. Tylko nieosłonięte podzespoły podlegają ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Oznacza to, np. że kable na metr, zaślepki i końcówki kablowe nie podlegają obowiązkowi rejestracji, natomiast gotowe kable przedłużające, włączniki światła, gniazda czy szyny zbiorcze są urządzeniami końcowymi i podlegają od maja 2019 rejestracji.

Zgodnie z ustawą o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym producenci są zobowiązani do zarejestrowania się w Fundacji EAR. Producenci to nie tylko w klasycznym znaczeniu producenci produktu, ale także podmioty wprowadzające dane urządzenia pod daną marką, jako pierwsi w niemiecki obieg (np. importer).

Przeczytaj koniecznie nasz FAQ dotyczący obowiązków podczas pierwszego wprowadzania w obieg niemiecki urządzeń (od maja 2019 także pasywnych) elektrycznych w Niemczech.