Wysyłka do Wielkiej Brytanii i 5 kroków jak rozpocząć sprzedaż

18.05.2023

Perspektywy dla e-commerce na rynku brytyjskim wyglądają obiecująco. Eksperci przewidują, że trend wzrostu sprzedaży internetowej w Wielkiej Brytanii utrzyma się, a udziały rynkowe handlu detalicznego online będą rosły kosztem sprzedaży stacjonarnej. Szacuje się, że do 2024 roku branża e-commerce przejmie jedną czwartą całego rynku detalicznego w Wielkiej Brytanii.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowodowało jednak spore zamieszanie. Choć BREXIT pociągnął za sobą szereg zmian w wielu kwestiach, można śmiało stwierdzić, że jedną z najważniejszych, jakie weszły w życie po 1 stycznia 2021 roku, są zmiany dotyczące transportu towarów. Warto wspomnieć, że ten kierunek był czwartym pod względem wielkości obsługiwanych rynków przez polskie firmy, więc zmiany dotknęły również ich.

Obecnie trzeba spełniać jeszcze ściślej określone wymagania, aby móc legalnie dostarczać ładunki na wyspy. Od początku 2021 roku Wielka Brytania stała się dla Polski państwem trzecim. Ma to związek z BREXITEM oraz zmianami, jakie nastąpiły w zasadach wjazdu samochodów na wyspy. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim na granice wróciły kontrole, przez co czas oczekiwania na wjazd znacznie się wydłużył. Transport po wyjściu Anglii z Unii Europejskiej wymaga więc sporo cierpliwości oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Czemu jest to tak istotne? Tylko tym sposobem zaoszczędzisz sporo niepotrzebnych nerwów i co najważniejsze na pewno zrealizujesz wysyłkę towaru do Wielkiej Brytanii. Poznaj pięć kroków do rozpoczęcia sprzedaży na Wyspach Brytyjskich!


1. Uzyskaj numer EORI

Jeśli chcesz wysyłać produkt poza krajami UE, musisz posiadać numer EORI. Brak posiadania numeru sprawi, że wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii zostanie niestety zatrzymana przez Urząd Celny.

Sam numer to zestawienie przedrostka PL, numeru NIP i pięciu zer na końcu. Możesz go uzyskać bezpłatnie i elektronicznie przez platformę PUESC, uprzednio rejestrując tam firmę. We wniosku o numerze WRP0001 będziesz poproszony o wypełnienie podstawowych danych Twojej firmy. 

Pamiętaj, że nadanie numeru musi nastąpić najpóźniej w momencie realizacji pierwszej operacji celnej. Zadbaj więc o to, aby z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć stosowny wniosek o jego przydzielenie.


2. Określ kod taryfy celnej

Kod celny (HS CODE) określa daną kategorię towarów i służy do ich klasyfikacji. Dzięki prawidłowo dobranemu kodowi, Urząd Celny może odpowiednio zidentyfikować i naliczyć opłatę celną podczas eksportu. Ważne jest, aby kod taryfy był należycie sprawdzony oraz dopasowany do wysyłanego produktu, ponieważ od tego zależy, ile będziesz musiał zapłacić za paczkę.

Kod możesz sprawdzić na stronie wyszukiwarki kodów ISZTAR4. Przykładowo wyszukując frazę „nakrycia głowy”, szukasz odpowiedniego kodu dla asortymentu Kapelusze i system wskazuje na kod taryfy celnej „6504000000”.

Określenie błędnego kodu skutkuje może spowodować naliczenie większej opłaty za CŁO oraz VAT. Urząd Celny może zatrzymać Twoje paczki do weryfikacji, w efekcie czego wydłuży się odprawa oraz finalny czas dostarczenie produktu do nabywcy. 


3. Ustal kraj pochodzenia

Najprościej rzecz ujmując, kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wyprodukowany lub przerobiony. Nawet jeśli w produkcję zaangażowane jest więcej niż jedno państwo, finalnie krajem pochodzenia produktu jest państwo, w którym zaszło wytworzenie towaru w postaci ostatecznej. 

Jak zweryfikować kraj pochodzenia produktu ? Najszybszą metodą jest weryfikacja kodu kreskowego na opakowaniu. Pierwsze trzy cyfry w kodzie kreskowym zawsze oznaczają kraj pochodzenia produktu. Przykładowo firmy, które w Polsce zarejestrują się w HG1 otrzymują prefiks GS1 590. Kolejne 4 cyfry to numer firmy, a numery od 7 do 12 to numer indywidualny produktu.

Oznaczenie kraju pochodzenie produktu możesz wykazać na fakturze, którą dołączysz do wysyłanej paczki do Wielkiej Brytanii. Najlepiej umieścić tę informację wraz z innymi szczegółami o zawartości i pamiętaj, aby zawrzeć ją w zgłoszeniu celnym, ponieważ od tego zależy wysokość ceł taryfowych. Kraj pochodzenia należy przedstawić wraz z dokumentem SAD (czyli dokumentem wywozu stosowanym w zarządzaniu celnymi przesyłkami przeznaczonymi poza Unie Celną).

Status kraju pochodzenia można zgłosić przez:

 • świadectwo niepreferencyjnego pochodzenia (dokument poświadcza, iż kraj pochodzenia towarów nie kwalifikuje się do preferencyjnego traktowania. Certyfikaty te są wydawane przez izby handlowe),
 • świadectwa preferencyjnego pochodzenia (dokument pozwala na korzystanie z obniżonych lub zerowych ceł przy przywozie z państw trzecich, z którymi podpisano umowę preferencyjną).

Pamiętaj, że świadectwa powinny być wystawiane przez odpowiednie organy celne kraju wywozu i przedstawiane w momencie odprawy celnej. 


4. Ustal wartość produktu (próg 135 GBP)

Kiedy transakcja podlega opodatkowania VAT w UK? W pierwszej kolejności należy ustalić status nabywcy:

 • jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT w UK – nie ma konieczności rejestracji na VAT w UK. Co do zasady podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca jako importer towarów w UK.
 • jeżeli klientem jest konsument (osoba prywatna), powinieneś ustalić, jaka jest wartość transakcji. Masz obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT w UK transakcji o wartości równej lub niższej niż 135 GBP.

W przypadku transakcji o wartości przekraczającej 135 GBP– VAT w UK rozliczany jest zwykle przez nabywcę (importera) – zatem co do zasady nie masz więc obowiązku rejestracji na VAT w UK. Wiąże się jednak z dużym odsetkiem zwrotów towarów, gdyż klienci są zaskoczeni dodatkowymi kosztami zakupów. Żeby uniknąć tego problemu, warto rozważyć wysyłkę w ramach procedury DDP – w której to Ty jako sprzedawca przejmujesz obowiązek rozliczenia VAT i cła od importu. Wymaga to rejestracji na VAT w UK bez względu na wartość transakcji.

Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów Wielkiej Brytanii, limit 135 GBP należy kalkulować według następujących zasad:

 1. Wartość transakcji należy interpretować jako cenę należną od klienta (wartość rynkową).
 2. Jeżeli klient nabywa kilka produktów – wartość transakcji należy określić dla całego zamówienia.
 3. Wartość transakcji nie obejmuje kosztów transportu i innych dodatkowych opłat (w tym także opłat celnych).

Resumując, wartość transakcji należy obliczyć jako łączną wartość przesyłki (wszystkich towarów dla jednego zamówienia), nie wliczając kosztów transportu oraz innych opłat, o ile nie zostały one wliczone w cenę towaru.


Obowiązki podatkowe w UK w przypadku sprzedaży przez marketplace’y (np. Amazon, eBay)

Od 1 stycznia 2021 rząd Wielkiej Brytanii nałożył dodatkowe obowiązki na firmy prowadzące platformy sprzedażowe (takie jak Amazon, eBay). Celem tych zmian było poprawienie ściągalności podatku VAT od zagranicznych sprzedawców.

Jeżeli prowadzisz sprzedaż w UK poprzez platformy sprzedażowe, w większości przypadków podatek VAT zostanie pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego przez platformę. Obowiązki kiedy platforma pobierze VAT od sprzedaży będą się różnić w zależności od tego czy towary są wysyłane z Unii, czy są wysłane z magazynu w UK.

W szczególności platforma ma obowiązek rozliczenia VAT dla przesyłek spoza UK o wartości nieprzekraczającej 135 GBP. W niektórych przypadkach możesz być jednak zobowiązany do raportowania niektórych zdarzeń, przykładowo:

 • Istnieje obowiązek rejestracji na VAT, jeżeli towary znajdują się w magazynie zlokalizowanym w UK – w deklaracjach VAT w UK należy wykazywać także wartość sprzedaży realizowanej za pośrednictwem platformy sprzedażowej (dla towarów magazynowanych w UK).
 • Jeżeli przemieszczasz towary do własnego magazynu (lub magazynu Amazon) zlokalizowanego w UK – musisz dokonać odprawy celnej importowej.
 • Platforma sprzedażowa nie pobierze podatku VAT dla transakcji, dla których nabywcą jest inny podatnik VAT zarejestrowany w UK – należy rozliczyć ten VAT samodzielnie w deklaracji VAT.


5. Skompletuj dokumentację eksportową

Finalnie, żeby nadać paczkę do UK, wymagane jest załączenie faktury bądź proformy wraz z ustalonymi danymi z powyższych punktów. Musisz więc uwzględnić:  

 • odbiorcę (odbiorców), 
 • kod taryfy celnej, 
 • kraj pochodzenia, 
 • wagę i wartość produktu (produktów), 
 • numer faktury i opis produktu (produktów). 

Wszystko możesz wykonać elektronicznie, natomiast przy kontrolach celnych będzie wymagana już faktura papierowa. Jest więc to na pewno bezpieczniejsza forma. 

Dokumentem wieńczącym cały proces eksportu jest IE-599, czyli tak naprawdę potwierdzenie wywozu dający Ci możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT 0 %. 

Powinieneś dopilnować, aby informacje przedstawione w IE-599 były spójne z danymi zawartymi w innych dokumentach (np. na fakturach). Chociaż nie jest to obowiązkiem, pewne rozbieżności mogą stać się powodem do zakwestionowania zastosowania preferencyjnej stawki 0% przez organ podatkowy. 


*DDP czy DDU ?

Deliveredy Duty Paid (DDP) i Delivered Duty Unpaid (DDU) to reguły międzynarodowych warunków sprzedaży (INCOTERMS). W praktyce określają koszty i formalności związane z odprawą celną. 

W modelu DDP to Ty jako sprzedający ponosisz wszelkie koszty wraz z ocaleniem paczki i odpowiadasz za całą dokumentację. Często ta metoda jest nazywa jako “pod drzwi” czyli door to door.

Natomiast w DDU ta odpowiedzialność przerzucona jest na Twojego Klienta (kupującego). Stąd może dojść do sytuacji, gdzie podczas doręczenia przez kuriera paczki, będzie on oczekiwał zapłaty ceny cła.

Co jest korzystniejsze? Na to pytanie ciężko odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ zależy to od formy Twojego e-biznesu. Z punktu widzenia kupującego oczywiście bardziej wygodną opcją jest DDP, ponieważ wie wtedy jakich opłat się spodziewać i nie zostaje zaskoczony, gdy pod drzwiami musi jeszcze wnieść dodatkową opłatę o niewiadomej wartości.


Wysyłka paczek do Wielkiej Brytanii z Global24

Reklama

Global24, autor artykułu, to polska firma zajmująca się przesyłkami międzynarodowymi, która poradziła sobie z wyzwaniami wywołanymi przez BREXIT. Przezwyciężywszy zawiłości regulacji, Global24 tuż po BREXIT szybko wznowiła działalność i jako pierwsza w Polsce wznowiła wysyłki na Wyspy Brytyjskie. Zdolność do szybkiego dostosowania się do nowych okoliczności była kluczem do sukcesu i pozwoliła im utrzymać kontynuację obsługi swoich klientów.

W efekcie, firma oferuje klientom wygodną i szybką dostawę w ciągu 2-3 dni, a także opcję zwrotu do adresu w Wielkiej Brytanii. Współpracują również z dwoma wiodącymi brytyjskimi kurierami, Hermes i Royal Mail, dając klientom jeszcze większą elastyczność i wygodę.

Ponadto, zrozumienie specyfiki rynku brytyjskiego i ciągłe poznawanie lokalnych zwyczajów zakupowych może przynieść firmom znaczne korzyści. Zasadniczo, wchodzenie z polskim sklepem internetowym na rynek brytyjski może okazać się świetnym ruchem, który przyczyni się do dalszego rozwoju firmy.

Zobacz, jak Global24 obsługuje wysyłki do Wielkiej Brytanii!