Co to jest i dlaczego takie zamieszanie wokół znaku CE? (2021)

Nikolaj SchlickewitzSetup.pl (Aktualizacja 20.01.2021)

„Certyfikat CE”, „Certyfikowany CE” lub po prostu „CE” – prawie w każdym tygodniu docierają do nas informacje o tym, że sprzedawcy otrzymali upomnienie w Niemczech za używanie znaku CE. Najczęściej dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tego, co on właściwie oznacza.

Znak CE jest znakiem samo certyfikacji. Umieszczając znak CE na produkcie, producent oświadcza, że jego produkt „spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw”. Oznakowanie CE jest zatem obowiązkowe w każdym przypadku, gdy produkt ma zostać wprowadzony na rynek, i jeżeli na dany rodzaj produktu nałożono specjalne wymogi prawne. Dotyczy to np. zabawek i urządzeń medycznych, ale również urządzeń elektronicznych.

Oprócz producenta, w niektórych przypadkach za etykietowanie może być odpowiedzialny również dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel w UE.

Tym samym oznacza to, że oznakowanie CE nie jest certyfikatem jakości produktu. Określenia w opisie produktu jak „Certyfikat CE”, „Certyfikowane zgodnie z CE” są dlatego też niedozwolone, bo sugerują, że produkt został przetestowany przez podmiot niezależny pod kątem jakości.

Aby nanieść na swój produkt znak CE, nie musi on przechodzić żadnej kontroli jakości. Znak CE jest oceną zgodności i mówi tylko o tym, że dany produkt spełnia dotyczące go, obowiązujące dyrektywy. Problem w tym, że tę ocenę wystawia sam producent. Również producent nanosi certyfikat na produkcie w dobrze widocznym, czytelnym i trwałym miejscu.

Jakie produkty muszą zostać oznakowane?

Oznakowanie CE dotyczy wszystkich producentów, także najmniejszych z branży handmade. Szczególnie, jeżeli dana rzecz jest zabawką, to znak CE obowiązkowo musi znaleźć się na produkcie. Oznakowanie nie jest też tym samym dobrowolne, jak na wielu forach i grupach dyskusyjnych jest to sugerowane. Zasada jest prosta: oznakowanie CE ma zastosowanie jedynie do wyrobów, dla których wprowadzono unijne specyfikacje.

Najczęściej są to produkty kategorii:

  • zabawki,
  • wyposażenie elektryczne,
  • przemysł maszynowy,
  • wyroby medyczne,
  • dźwigi,
  • środki ochrony indywidualnej.

Uwaga w Niemczech! Upomnienia za reklamowanie się oczywistościami

Ponieważ znak CE jest obowiązkowy dla niektórych produktów, nie jest dozwolone reklamowanie się przy użyciu tego znaku. Dotyczy to zarówno opisu produktów, bullet-pointów, jak i zdjęć. Reklama oczywistością zachodzi nawet wtedy, gdy fotografia produktu koncentruje się na znaku CE umieszczonym np. na etykiecie produktu.

Reklama oczywistością jest jednym z najczęstszych powodów upomnień w Niemczech, dlatego też sprzedawcy powinni unikać „chwalenia się” znakiem CE swoich produktów.

Uwaga na proporcje i wygląd znaku

Na różnych forach i grupach czytamy o tym, że znakiem CE można reklamować się w opisie produktu lub na zdjęciach, jeżeli wydłużona zostaje środkowa kreska litery „E”. Ma to rzekomo zmienić znaczenie znaku na „China/Chinese Export”. Nic bardziej mylnego, sprzedawcy stosujący tę metodę popełniają serię błędów. Proporcji znaku CE nie wolno zmieniać. Nie wolno również wzbudzać u kupujących wrażenia, że produkt jest eksportowany z Chin, bo być może wcale nie jest i to byłoby wprowadzaniem w błąd klienta. I po trzecie – najważniejsze: znak China Export nie istnieje.

Oznaczenie graficzne znaku CE – po lewej stronie poprawne proporcje znaku, po prawej nieistniejący znak stosowany nielegalnie, rzekomo sugerujący „China Export”


Zmiany od 16 lipca 2021 roku – obowiązkowy reprezentant dla produktów spoza UE

16 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (zwane „Rozporządzeniem w sprawie nadzoru rynku (UE) 2019/1020”). W związku ze znakiem CE zacznie wtedy obowiązywać wymóg, aby wszystkie produkty oznakowane znakiem CE (z wyjątkiem wyrobów medycznych, urządzeń kolei linowych, materiałów wybuchowych do użytku cywilnego, bojlerów gorącej wody i dźwigów) miały osobę reprezentującą obecną na terenie Unii Europejskiej, działającą jako punkt kontaktowy odnośnie zgodności produktu oraz zajmującą się określonymi działaniami związanymi ze zgodnością („Osoba odpowiedzialna”).

Przed 16 lipca 2021 r. należy upewnić się, że produkty ze znakiem CE są opatrzone danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej. Oznakowanie to może być wykonane na produkcie, jego opakowaniu, paczce lub dokumencie towarzyszącym.

Osobą Odpowiedzialną w UE może być jedna z poniższych osób:

  • Producent lub marka, jeśli ma siedzibę w UE.
  • Importer mający siedzibę w UE.
  • Upoważniony przedstawiciel z siedzibą w UE, który został wyznaczony na piśmie jako Osoba Odpowiedzialna przez producenta lub markę.
  • Dostawca usług realizacji zamówień mający siedzibę w UE.

W związku ze zbliżającym się wprowadzeniem nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku w lipcu 2021 r., niektóre laboratoria badawcze lub firmy certyfikujące oferują usługi pełnienia funkcji punktu kontaktowego (POC) w zakresie zgodności produktu („osoba odpowiedzialna”):

Warto również sprawdzić konto Amazon, gdzie na specjalnej stronie ewentualnie będzie potrzeba wprowadzenia osób odpowiedzialnych w UE.