Zamówienia na AliExpress i Wish od 1.07.2021 z podatkiem VAT

6.11.2020

Często sprzedawcy europejscy skarżą się na presję konkurencyjną wywieraną m.in. przez sprzedawców z Dalekiego Wschodu – produkty oferowane są w niskich cenach i podczas gdy sprzedawca europejski robi wszystko, aby nie zaryzykować prawnych konsekwencji, nie wydaje się, aby to samo prawo miało zastosowanie wśród tak zwanych “chińskich sprzedawców”. Kraje Unii Europejskiej tracą olbrzymie kwoty podatku z zakupów konsumentów unijnych na platformach takich jak: AliExpress czy Wish.


Obecnie: zwolnienie dla paczek o wartości do 22 euro

Jednym z powodów korzystniejszych ofert chińskich w stosunku do europejskiej konkurencji jest obowiązująca obecnie kwota wolna od podatku: w przypadku tak zwanych małych przesyłek z krajów pozaunijnych o wartości poniżej 22 euro nie jest pobierany żaden podatek. W przypadku przesyłek czysto prywatnych podatek dopiero jest pobierany powyżej wartości 45 euro. Wspomniany fakt, oraz niskie koszty wysyłki wynikające z ulgowych dla Chin przepisów Światowego Związku Pocztowego sprawiają, że zakupy u sprzedawców z Dalekiego Wschodu są atrakcyjne dla wielu konsumentów, ale prowadzą również do zakłócenia konkurencji.


Zmiany z dniem 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. przestanie istnieć właśnie ta kwota wolna od podatku: Jak podaje Deutsche Post, podatek obrotowy od importu będzie należny od pierwszego centa wartości towaru. Według Komisji Europejskiej ma to na celu wzmocnienie gospodarki krajowej i położenie kresu preferencyjnym traktowaniom podatkowym dla firm z krajów trzecich.

Ponadto, od 1 lipca przesyłki towarowe o wartości poniżej 150 euro mogą zostać zgłaszane za pomocą bardzo zredukowanych deklaracji celnych. Wraz ze zmianą rozporządzenia (UE) 2015/2446 zmieniony zostanie unijny kodeks celny. Możliwe będzie deklarowanie przesyłek o niskiej wartości dla celów celnych i importowych z zestawem danych, które jest znacznie zredukowane w porównaniu ze standardowym zgłoszeniem celnym. Procedura ta przewiduje wcześniejsze utworzenie niezbędnych danych w formie elektronicznej i przesłanie ich organom celnym. Bez tych prac przygotowawczych nie powinno być już możliwe wysyłanie towarów z państw trzecich do UE.

Ze strony odbiorcy w praktyce podatek ma zostać opłacony przy dostawie za pośrednictwem kuriera lub poczty albo już przy zakupie.


Start odłożony, pierwotnie planowany był początek 2020 r.

Data likwidacji kwoty wolnej w wysokości 22 euro została przesunięta na dzień 1 lipca 2021 r. Powodem tego jest kryzys wywołany przez pandemię i związane z nim trudności w realizacji technicznej.