Zarejestrowani w LUCID i zlicencjonowane opakowania – ale co dalej? Pozostałe obowiązki wynikające z VerpackungsG (2020)

Aktualizacja: 11.05.2020

Od początku 2019 roku niemiecka ustawa o opakowaniach (VerpackungsG) dotyczy wszystkich sprzedawców internetowych, którzy wprowadzają opakowania w niemiecki obieg. Liczba rejestracji w Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister LUCID stale rośnie – i niestety również liczba kosztownych upomnień dla sprzedawców, którzy jeszcze nie zarejestrowali opakowań.

Zasady są proste: kto wprowadza dane opakowanie pod daną marką po raz pierwszy na rynek niemiecki, musi zarejestrować swoją firmę w centralnym rejestrze oraz wykupić roczne licencjonowanie u jednego z operatorów recyklingowych. Dotyczy to wszystkich rodzajów opakowań, również materiałów wypełniających oraz taśm, które zazwyczaj trafiają u konsumenta do kosza.

Po rejestracji w centralnym rejestrze oraz wykupieniu licencjonowania, kolejnym krokiem jest zgłoszenie liczby zlicencjonowanych w rejestrze LUCID. Każdy sprzedawca ma obowiązek zawsze wprowadzać do LUCID aktualne liczby. Również jeżeli się okaże, że sprzedaż nie jest tak duża, jak na początku roku się mogło wydawać. Oczywiście w drugą stronę obowiązuje ta sama zasada – sprzedajesz więcej, musisz wykupić dodatkowe kilogramy i zgłosić je do rejestru.


Dodatkowo, kto przekracza jedną z poniższych ilości danego materiału:

Szkło:
80 000 kg
Papier, tektura, karton:
50 000 kg
Tworzywa sztuczne, metale żelazne, aluminium, kartony po napojach lub inne kompozyty:
30 000 kg

musi co roku do 15. maja złożyć dodatkową deklarację ilości, którą może sporządzić jedynie rzeczoznawca.


Deklaracja końcoworoczna jest obowiązkowa dla wszystkich

Wraz z końcem każdego roku każdy rejestrujący opakowania w Niemczech jeszcze raz jest zobowiązany „zainteresować” się tym tematem. Mianowicie z końcem każdego roku, optymalnie na początku nowego roku, należy w centralnym rejestrze LUCID potwierdzić ilość rzeczywiście wprowadzonych w obieg niemiecki opakowań w mijającym/minionym roku. Deklaracja ta jest de facto powtórzeniem tej pierwotnej, w której zarejestrowaliśmy ilość opakowań.

Przeczytaj również nasz FAQ, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat rejestracji opakowań w Niemczech: