piątek, 19 lipca, 2024

Zmiany w polityce rezerw Amazon: Przesunięcie terminu „DD+7” jako wyzwanie i szansa dla sprzedawców

22.12.2023 [Aktualizacja: 12.03.2024]

Amazon ogłosił, że wprowadzenie nowych zasad dotyczących rezerw, pierwotnie planowane na styczeń 2024 roku, a następnie przesunięte na 3 kwietnia 2024 roku, zostało ponownie odroczone – tym razem do 18 września 2024 roku. Decyzja ta została podjęta w celu „zapewnienia sprzedawcom dodatkowego czasu na przygotowanie się do zmian”. Zgodnie z nowymi zasadami, „Rezerwy na podstawie daty dostawy” lub „Data dostawy +7″, środki ze sprzedaży będą mogły być wypłacane firmom nie od razu, lecz dopiero od dnia dostawy plus siedem dni.

Celem tej zmiany jest usprawnienie zarządzania finansami i zwiększenie pewności planowania dla przedsiębiorstw, co wymaga od nich dostosowania wewnętrznych procesów. Warto zauważyć, że dla niektórych sprzedawców zmiany mogą wejść w życie już 4 września 2024 roku, dlatego zalecane jest sprawdzenie powiadomień mailowych w tej sprawie, aby zapewnić odpowiednie przygotowanie do nadchodzących zmian.

Zmiany przede wszystkim dotyczą kont zarejestrowanych przed sierpniem 2016 roku, które do tej pory mogły korzystać z wcześniejszych wypłat środków. Wprowadzenie tej polityki ma na celu ujednolicenie zasad dotyczących rezerw według standardu obowiązującego na Amazon dla większości sprzedawców od 2016 roku.

Amazon, jako jedna z największych platform sprzedażowych na świecie, stawia przed sprzedawcami szereg wyzwań dotyczących zarządzania finansami. Ostatnie zmiany w polityce wypłat, praktyki dotyczące rezerw finansowych oraz nieprzewidywalne działania Amazona wskazują na złożoność i nieobliczalność, z jaką muszą mierzyć się przedsiębiorcy sprzedający swoje produkty za pośrednictwem tej platformy. Wypłaty mogą być wstrzymywane ze względu na weryfikację sprzedawcy, jego podmiotu lub beneficjentów rzeczywistych (KYC) lub jeżeli sprzedawca przekracza dozwolone limity SLA (opóźnienia, reklamacje, spory Gwarancji A-Z itp.).

Niestety, praktyki ograniczania lub opóźniania wypłat czasem są stosowane w sposób, który może wydawać się samowolny i nieprzewidywalny. Sprzedawcy donoszą o przypadkach, w których Amazon bez ostrzeżenia wprowadzał zmiany w zasadach dotyczących wypłat w zdrowych kontach.

Na forach sprzedawców Amazon pojawiają się również wpisy właścicieli starszych kont, którzy niespodziewanie zostali poinformowani przez Amazon, że polityka „DD+7” zostanie wprowadzona wcześniej niż opisano powyżej:

As of today (14.02.2024 – przyp. redakcji), your seller account has the standard base reserve policy called “Delivery Date Based Reserve” or “DD+7.” This means that funds from sales will become available for disbursement based on the delivery date plus seven days. We previously informed you that this change would take effect on 3 April 2024. However, we have adjusted the timeline and this change has already taken effect for your seller account.

Taka nieprzewidywalność może poważnie wpłynąć na planowanie finansowe i płynność finansową sprzedawców. Zarówno polityka zatrzymywania środków, jak i samowolne działania Amazona podkreślają ryzyko polegania na jednym kanale dystrybucji. Sprzedawcy mogą doświadczyć opóźnień w wypłatach sięgających nawet 45 dni lub napotkać na techniczne ograniczenia, takie jak brak możliwości zlecania wypłat przez wersję desktopową, dostępne tylko w aplikacji mobilnej Amazon Seller.

Zbiorczo, te aspekty działalności na Amazonie ujawniają, jak krytyczne jest dla sprzedawców posiadanie zdywersyfikowanych źródeł przychodu (omnichannel) oraz solidnego planu finansowego. Nieprzewidywalność i zmienność warunków handlowych na platformie Amazon wskazują na potrzebę utrzymania zdrowej ostrożności i elastyczności w zarządzaniu środkami finansowymi, aby zapewnić stabilność operacyjną i finansową biznesu w obliczu potencjalnych turbulencji.


Oryginalny artykuł z 22.12.2023 r.

Amazon wprowadza nową politykę rezerw finansowych, „DD+7”, co oznacza, że środki ze sprzedaży będą dostępne dla sprzedawców siedem dni po dostawie produktu. Ta zmiana, zapowiadana od wielu miesięcy, stanowi znaczącą odmianę w dotychczasowych praktykach, zwłaszcza dla sprzedawców z dłuższym stażem na platformie, którzy byli przyzwyczajeni do szybszego dostępu do środków.


Wprowadzenie Nowej Polityki „DD+7” – spore zmiany dla kont zarejestrowanych przed sierpniem 2016 roku!

Choć dla wielu nowych sprzedawców na Amazonie polityka „DD+7” jest już normą, dla starszych kont ten przeskok w dostępie do środków może stanowić wyzwanie. Zmiana ta może zaburzyć płynność finansową, zwłaszcza dla tych, którzy opierali swoje operacje na wcześniejszym, szybszym dostępie do środków.

Zrozumiałe zatem jest, że teraz ogłoszone przez Amazon przesunięcie terminu wprowadzenia nowej polityki z końca stycznia 2024 na 3 kwietnia 2024 roku, zostało przyjęte z ulgą przez wielu sprzedawców, którzy teraz mają więcej czasu na dostosowanie swojego modelu biznesowego.

Zmiana ta wywołała mieszane uczucia wśród sprzedawców. Wielu z nich, zwłaszcza tych, którzy nie byli świadomi, że dla większości sprzedawców „DD+7” jest już rzeczywistością, wyraziło oburzenie. Starsi sprzedawcy, bezpośrednio dotknięci zmianą, odczuli jej negatywne skutki, ale otrzymali dodatkowy czas na przystosowanie swojego cashflow.


Reakcje i Adaptacja Sprzedawców

Dla wielu sprzedawców, zmiana ta może wydawać się obciążeniem, ale jednocześnie stanowi szansę na przemyślaną adaptację i wzmocnienie strategii finansowych. W kontekście ostatnich spadków w e-commerce, istotne jest, aby sprzedawcy skupili się na optymalizacji procesów i strategii. Zaleca się, aby koncentrowali się na optymalizacji łańcucha dostaw, poprawie jakości obsługi klienta oraz zwiększeniu efektywności operacyjnej, aby zminimalizować opóźnienia w dostawach.

Ponadto, w obliczu tych zmian, dywersyfikacja stała się jeszcze bardziej kluczowa. Sprzedawcy, którzy dywersyfikują swoje kanały sprzedaży, nie tylko zwiększają swoje zasięgi rynkowe, ale także minimalizują ryzyko związane z uzależnieniem od jednego źródła przychodów. Sukces wielu firm polega na kombinacji różnych metod sprzedaży, w tym online, mobilnych i stacjonarnych.

Zmiana polityki rezerw Amazon, mimo że może być wyzwaniem, daje sprzedawcom szansę na lepsze zarządzanie swoimi finansami i strategiami operacyjnymi. Elastyczne podejście oraz gotowość do dostosowywania się do nowych warunków rynkowych są kluczowe.

W kontekście rozwijającego się rynku e-commerce, elastyczność i adaptacja są niezbędne dla długoterminowego sukcesu. Sprzedawcy powinni skupić się na zrozumieniu swoich klientów i rynku, na którym działają, aby lepiej przewidzieć i reagować na zmieniające się warunki. Regularne analizy rynkowe, monitorowanie trendów w e-commerce oraz ścisła współpraca z partnerami logistycznymi i dostawcami mogą pomóc w lepszym zarządzaniu przepływami finansowymi i operacyjnymi.


Wykorzystanie Nowoczesnych Technologii

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologicznych i innowacyjnych rozwiązań jest kolejnym ważnym aspektem adaptacji do nowych zasad rynkowych. Automatyzacja procesów, wykorzystanie analityki danych i sztucznej inteligencji do optymalizacji łańcucha dostaw i zarządzania zapasami to tylko niektóre z dostępnych opcji, które mogą pomóc sprzedawcom w osiąganiu lepszych wyników. Takie technologie nie tylko ułatwiają zarządzanie codziennymi operacjami, ale również umożliwiają lepsze przewidywanie trendów rynkowych i szybsze reagowanie na zmieniające się warunki.

Jednym z kluczowych aspektów jest też monitorowanie i zarządzanie rezerwami finansowymi. Zrozumienie przepływów pieniężnych, dostosowanie budżetów oraz planowanie na przyszłość są niezbędne do utrzymania stabilności finansowej w obliczu nowej polityki Amazona. Sprzedawcy, którzy aktywnie zarządzają swoimi finansami, są lepiej przygotowani do radzenia sobie z ewentualnymi przesunięciami w dostępności środków.


Zarządzanie Finansami i Rezerwami

Zmiana polityki rezerw Amazon jest przykładem, jak dynamicznie zmienia się rynek e-commerce. Sprzedawcy muszą być elastyczni i strategiczni w swoim podejściu do prowadzenia biznesu. Zmiana ta, choć może wydawać się wyzwaniem, jest również szansą na rozwój i optymalizację działalności. Sprzedawcy, którzy aktywnie szukają sposobów na adaptację i wykorzystują dostępne zasoby, będą w stanie nie tylko przetrwać, ale również rozwinąć swoje działalności w coraz bardziej konkurencyjnym świecie e-commerce.

Podsumowując, zmiany w polityce rezerw Amazon mają znaczący wpływ na sprzedawców platformy. Aby skutecznie przystosować się do nowych warunków, sprzedawcy powinni skoncentrować się na zrozumieniu i adaptacji do potrzeb rynku, optymalizacji procesów operacyjnych, wykorzystaniu technologii i dywersyfikacji kanałów sprzedaży. Takie podejście nie tylko pomoże im poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami, ale również zapewni długoterminowy sukces i stabilność w dynamicznie zmieniającym się świecie e-commerce.