Obowiązki sprzedawcy urządzeń elektrycznych w Niemczech. Rejestracja WEEE w Stiftung EAR.

Ustawa ElektroG jasno określa, co i kogo należy rejestrować w Niemczech, temat jednak wcale nie jest taki prosty. Nasz FAQ przybliży tematykę, odpowiadając na najczęstsze pytania.

Wszystkie urządzenia, które są skonstruowane do działania z wykorzystaniem zasilania prądu zmiennego do 1000V lub prądu stałego do 1500V (…) Każdy, kto pierwszy wprowadza takie urządzenie w obrót w Niemczech.

AKTUALIZACJA: Od maja 2019 obowiązek rejestracji obowiązuje również urządzenia pasywne, jak gniazdka czy przedłużacze! Więcej informacji

Kogo dotyczy? Podmiotowy zakres obowiązywania.Przede wszystkim producentów urządzeń wymagających energii elektrycznej do ich funkcjonowania.Natomiast sprzedawca, niebędący producentem, ale będący pierwszym podmiotem, który dany sprzęt wprowadza i sprzedaje na rynku niemieckim, jest również traktowany jako producent. Jeżeli np. sprzedawca, który zaopatruje się u producenta w Polsce chce sprzedawać produkty w Niemczech, a producent nie zarejestrował tego sprzętu wcześniej, to sprzedawca będzie traktowany, jako producent i będzie musiał dokonać rejestracji, bo jest on pierwszą osobą wprowadzającą urządzenie do niemieckiego obiegu.Podstawa prawna: § 3 ust. 11 ElektroG
Jakiego rodzaju sprzętu dotyczy? Przedmiotowy zakres obowiązywania.

Ustawie podlegają właściwie wszystkie urządzenia, które do funkcjonowania potrzebują energii elektrycznej. Oznacza to, że wprowadzając jako pierwsi w Niemczech czy to np. zegarek na rękę, zegar ścienny, lodówkę lub meble z listwą LED, będziemy musieli zarejestrować ten sprzęt. Ustawa stanowi, że rejestracji podlegają „wszystkie urządzenia, które są skonstruowane do działania z wykorzystaniem zasilania prądu zmiennego do 1000V lub prądu stałego do 1500V” i dalej: „dla zgodnego z przeznaczeniem użycia są uzależnione od energii elektrycznej lub pola elektromagnetycznego” lub „są przeznaczone do przekazywania lub mierzenia prądów elektrycznych lub pół elektromagnetycznych”


Podstawa prawna: § 2 ust. 1 ElektroG


Czy istnieją wyjątki? Jaki sprzęt nie wymaga rejestracji? Wykluczone z obowiązku rejestracji produkty.

1.) Sprzęt stosowany w celu zabezpieczenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, w tym: broni, amunicji i materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych. 2.) a) Urządzenia wbudowane w inne urządzenie, które są wyłączone z obowiązku rejestracji. b) Żarówki tradycyjne z żarnikiem oraz halogenowe (nie dotyczy ksenonowych itp.). c) Urządzenia, które są jedynie podzespołami innych urządzeń i nie działają samodzielnie. 3.) Sprzęt do stosowania konkretnie w przestrzeni kosmicznej. 4.) Stacjonarne przemysłowe duże narzędzia (koparki). 5.) Środki transportu do przewozu osób i towarów; z wyjątkiem elektrycznych pojazdów jednośladowych. 6.) Urządzenia zaprojektowane specjalnie do celów badawczo-rozwojowych i dostarczane wyłącznie na poziomie między przedsiębiorstwami. 7.) Urządzenia medyczne i urządzenia do diagnostyki in vitro.

Na czym polega obowiązek rejestracji? Procedura i zasady rejestracji.

Podmiot będący producentem lub pierwszym podmiotem oferującym dany produkt w Niemczech jest zobowiązany do rejestracji sprzętu wg następującej zasady do systemu EAR.Warianty pod tą samą marką i o zbliżonych parametrach wymagają tylko jednej rejestracji. Przykłady:


Czy istnieją wyjątki? Jaki sprzęt nie wymaga rejestracji? Wykluczone z obowiązku rejestracji produkty.

1.) Sprzęt stosowany w celu zabezpieczenia podstawowych interesów bezpieczeństwa Republiki Federalnej Niemiec, w tym: broni, amunicji i materiałów wojskowych przeznaczonych wyłącznie do celów wojskowych. 2.) a) Urządzenia wbudowane w inne urządzenie, które są wyłączone z obowiązku rejestracji. b) Żarówki tradycyjne z żarnikiem oraz halogenowe (nie dotyczy ksenonowych itp.). c) Urządzenia, które są jedynie podzespołami innych urządzeń i nie działają samodzielnie. 3.) Sprzęt do stosowania konkretnie w przestrzeni kosmicznej. 4.) Stacjonarne przemysłowe duże narzędzia (koparki). 5.) Środki transportu do przewozu osób i towarów; z wyjątkiem elektrycznych pojazdów jednośladowych. 6.) Urządzenia zaprojektowane specjalnie do celów badawczo-rozwojowych i dostarczane wyłącznie na poziomie między przedsiębiorstwami. 7.) Urządzenia medyczne i urządzenia do diagnostyki in vitro.


Na czym polega obowiązek rejestracji? Procedura i zasady rejestracji.

Podmiot będący producentem lub pierwszym podmiotem oferującym dany produkt w Niemczech jest zobowiązany do rejestracji sprzętu wg następującej zasady do systemu EAR.Warianty pod tą samą marką i o zbliżonych parametrach wymagają tylko jednej rejestracji.Przykłady:

 • 5 lodówek pod jedną marką = 1 rejestracja dla lodówek tej marki,
 • 2 meble z listwami LED pod jedną marką (warianty) = 1 rejestracja,
 • 4 zegarki wymagające baterii, różne modele, różne kolory, jedna marka = 1 rejestracja,
 • 5 lodówek pod 5 różnymi markami = 5 osobnych rejestracji, dla każdej lodówki pod każdą z 5 marek,
 • 2 meble z listwą LED pod dwiema markami = 2 osobne rejestracje,
 • 4 zegarki pod 4 markami, nawet jeżeli mają zbliżone parametry = 4 osobne rejestracje.

Jak przebiega rejestracja?

Sprzęt trzeba zarejestrować wg powyższego wzoru, w zależności od marki lub rodzaju. Koszty samej rejestracji w systemie EAR wynikają z ustawy ElektroG. Aby otrzymać wpis do rejestru należy najpierw przedłożyć zaświadczenie o gwarancji na wypadek upadłości. Chodzi o to, by ze środków tej gwarancji uiścić koszty utylizacji sprzętu, nawet w momencie ewentualnej upadłości producenta, względnie sprzedawcy. Gwarancja nie może być częścią ewentualnej masy upadłościowej i może być zarówno zastawem w sądzie rejonowym, gdy istnieje niemiecka firma, albo w przeciwnym wypadku w ramach usługi u naszych partnerów poprzez pełnomocnika.

Czym grozi brak rejestracji? Wezwania oraz sankcje.

Brak rejestracji stanowi przede wszystkim nieuczciwą konkurencję, co grozi otrzymaniem wezwania do zaniechania takich działań (od konkurujących z nami innych przedsiębiorców lub kancelarii zajmujących się przedstawicielstwem takich firm).

Przykładem powagi sytuacji jest fakt, że liczne wezwania i nawet kary z urzędów ochrony środowiska otrzymali sprzedawcy luksusowych zegarków. Otóż wśród masy ekskluzywnych automatów mechanicznych, oferowane były również niemniej luksusowe zegarki napędzane bateryjkami. Sprzedawcy i producenci zegarków nie rejestrowali swoich produktów, które jak sądzili, ze względu na cenę zakupu i niewielki spadek wartości, na pewno nie padną ofiary recyklingu. Nie zgodzili się na ugodę ze stroną wzywającą i sprawa trafiła do sądu.Sąd administracyjny w Ansbach potwierdził w orzeczeniu, że również urządzenia, które z dużą pewnością nie trafią do obiegu utylizacyjnego, podlegają rejestracji ze względu na wymaganą energię elektryczną do ich działania.

Niezależnie od konkurencji także niemieckie urzędy ochrony środowiska bacznie przyglądają się producentom i sprzedawcom, również tym działającym online w swoich rejonach. W przypadku sprzedaży urządzeń niezarejestrowanych kary mogą sięgać 100.000 Euro. Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że kary w tych urzędach zaczynają się od 400 Euro.


Dlaczego rejestracja i w jakim celu? Cel i sens systemu EAR/WEEE.

Celem ustawy ElektroG oraz obowiązku rejestracji jest zadbanie o to, aby każde nowo wprowadzone urządzenie elektryczne miało już w momencie wprowadzenia w obieg, opłaconą i zorganizowaną utylizację po zużyciu tego sprzętu. Przyszłość urządzenia ma być na tyle zabezpieczona, że w handlu B2C jest wymagana nawet gwarancja na wypadek upadłości rejestrującego.


Na rejestracji nie koniec. Sprzedaż nowego oznacza obowiązek przyjęcia starego urządzenia.Producent/pierwszy sprzedawca są zobowiązani przyjmować w zamian za sprzedane nowe urządzenie, stary, zużyty sprzęt podobnego rodzaju od konsumenta. Należy informować o tym i o sposobie zwrotu w regulaminach w sklepie lub na marketplace.
Obowiązkowe oznaczenia opisu produktu oraz opakowań.

Oprócz informowania konsumentów o możliwości zwrotu starego sprzętu, należy również spełnić rząd innych oznaczeń, jak np. przekreślony pojemnik na śmieci.

Jak długo trwa rejestracja?Rejestracja trwa od 8 do 12 tygodni i w tym czasie obowiązuje zakaz sprzedaży urządzeń niezarejestrowanych.
Mam rejestrację zgodną z WEEE w Polsce lub innym kraju UE. Niestety to nic nie pomoże. WEEE jest dyrektywą unijną i dlatego każdy kraj sam decyduje o zasadach rejestracji i nie są one tolerowane w innych krajach. Tak samo Niemcy nie tolerują rejestracji z innych krajów UE, takich jak Polska, czy Austria.
Jak mogę sprawdzić, czy mój produkt jest już zarejestrowany przez producenta lub innego sprzedawcę?Stiftung-EAR udostępnia bezpłatną wyszukiwarkę marek/produktów zarejestrowanych:https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/hersteller#no-back
Rejestracja i obowiązki w skrócie:

 1. Rejestracja każdego niezarejestrowanego urządzenia (wg marki i rodzaju).*
 2. Przedłożenie gwarancji na wypadek upadłości.*
 3. Ustanowienie pełnomocnika w przypadku braku firmy w Niemczech.*
 4. Przedłożenie planu odbioru i utylizacji własnych urządzeń po zużyciu.*
 5. Coroczna aktualizacja gwarancji/zgłoszenie gwarancji.*
 6. Udostępnianie pojemników w celu zebrania zużytych urządzeń podczas odbioru od konsumenta.*
 7. Odbiór, przyjmowanie i utylizacja zużytych urządzeń.*
 8. Coroczne zgłaszanie ilości sprzedanych urządzeń elektrycznych.*

* Te obowiązki przejmuje Go.Into/Setup.pl oraz partner w momencie skorzystania z naszej usługi pełnego serwisu EAR/WEEE
Ile to kosztuje?Rejestracja jednego rodzaju sprzętu jednej marki w usłudze obejmującej wszystkie obowiązki (rejestrację, pełnomocnictwa i gwarancje) wynosi około 1000 Euro rocznie. W pierwszym roku koszty mogą być wyższe o około 500 Euro. Sporą część kosztów powoduje potrzeba ustanowienia pełnomocnika, gdy producent/sprzedawca nie posiada firmy w Niemczech. Przeczytaj tu jak zaoszczędzić zakładając firmę w Niemczech! Przykładowa kalkulacja za urządzenia 1 rodzaju/1 marki we wrześniu 2018 Koszty w roku rejestracji/pierwszy rok:Opłata podstawowa 615,00 EuroOpłata ryczałtowa za każdy rodzaj/markę 298,00 EuroStiftung-ear – opłata za wprowadzenie do rejestru (1 rodzaj/marka) 678,60 EuroCałkowite koszty za 1 rodzaj/markę 1586,60EuroOpłaty w każdym kolejnym roku: Opłata podstawowa: 615,00 EuroOpłata ryczałtowa za każdy rodzaj/markę 298,00 EuroStiftung-ear opłata za aktualizację wpisu do rejestru (1 urządzenie/marka) 40,50 EuroSuma corocznych opłat: 948,50 EuroNasza oferta obejmuje następujące usługi:

 • Ustanowienie upoważnionego przedstawiciela (wymagane gdy nie istnieje firma w Niemczech)
 • Gwarancja na wypadek upadłości
 • Rejestracja w Stiftung EAR
 • Monitorowanie terminów i regularna aktualizacja zarejestrowanych produktów
 • Miesięczne raporty dotyczące ilości
 • Roczne raporty dotyczące ilości sprzedanych ton sprzętu elektrycznego
 • Zajmiemy się całą komunikacją z Stiftung EAR
 • Organizacja utylizacji zużytego sprzętu z całą administracją
 • Przejmujemy koszty związane z utylizacją oraz zapewniamy, że żużyty sprzęt trafia wyłącznie do autoryzowanych zakładów utylizacji
 • Tworzenie raportów utylizacji i recyclingu
 • Spełnienie wszystkich obowiązków związanych z archiwizacją i raportowaniem

Powyższe nie stanowi porady prawnej, lecz ma na celu poinformowanie o istniejących obowiązkach.

Adblockery mogą zakłócać korzystanie z ecommercenews.pl. Prosimy wyłączyć adblocker lub dodać tę stronę do białej listy.