Pseudoprywatni sprzedawcy: upomnienia w walce o uczciwą sprzedaż