piątek, 19 lipca, 2024

Nowe przepisy EPR – szansa czy zagrożenie dla małych firm? Wesprzyj petycję eBay

14.06.2024

ecommercenews.pl popiera petycję eBay, która ma na celu odciążenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) pragnących rozwijać swoją działalność na rynkach unijnych. Nowe przepisy krajowe i unijne, choć często uzasadnione, mogą stanowić poważną przeszkodę w handlu transgranicznym. Obecnie trwają prace nad unijnymi zasadami gospodarowania odpadami, które mogą jeszcze bardziej skomplikować procesy dla MŚP. Przepisy te, znane jako rozszerzona odpowiedzialność producenta (EPR), mogą nałożyć dodatkowe obciążenia na przedsiębiorstwa sprzedające produkty w innych krajach UE. Ktoś za koszty np. związane z odpadami wprowadzanymi w obieg również przez e-commerce musi zapłacić, ale dlaczego to musi być skomplikowane?


Co oznaczają nowe przepisy EPR?

Przedsiębiorstwa sprzedające produkty objęte zasadami EPR do innych krajów UE będą odpowiedzialne za zobowiązania EPR już od pierwszego sprzedanego produktu. Oznacza to ogromny wzrost obowiązków administracyjnych, zwłaszcza w przypadku firm działających na wielu rynkach i oferujących różnorodne kategorie produktów. Koszty dostosowania się do EPR mogą sięgnąć nawet 140.000 EUR oraz 39 dni roboczych rocznie dla małych firm pragnących korzystać z całego jednolitego rynku UE (źródło: Ecommerce Europe).


Fragmentacja przepisów

Komisja Europejska planuje zmiany w swoich ramach gospodarowania odpadami. Propozycje zawarte w nowym Rozporządzeniu w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zmienionej Dyrektywie ramowej w sprawie odpadów mają na celu rozwiązanie problemu produktów wprowadzanych na rynek bez przestrzegania zasad EPR. Platformy sprzedażowe będą musiały proaktywnie zbierać dowody zgodności z EPR od swoich sprzedawców zewnętrznych w każdym kraju UE, zanim będzie możliwe uruchomienie sprzedaży.

Niestety, podstawowa struktura zasad EPR pozostaje obecnie na poziomie krajowym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą przejść przez nawet 27 różnych procesów rejestracyjnych, aby móc oferować swoje produkty na całym rynku unijnym. W praktyce dotyczy to chociażby opakowań lub elektroniki.

Proponowane przepisy będą miały ogromny wpływ na małe firmy korzystające z platform e-commerce. Aby sprzedawać produkty na rynku UE, przedsiębiorstwa będą musiały uzyskać co najmniej 27 różnych numerów rejestracyjnych EPR, a w przypadku sprzedaży w więcej niż jednej kategorii produktów, liczba ta będzie jeszcze wyższa.

Niezaangażowanie się nie jest rozwiązaniem. eBay, korzystając ze swoich lobbystów, stara się wspierać nie tylko własne interesy, ale przy okazji także interesy sprzedawców. Nowe regulacje dotyczą także sprzedawców na platformach takich jak Amazon, którzy sprzedają swoje produkty w Europie. Dołącz do nas i podpisz petycję!


Możliwe rozwiązania dla MŚP

Aby uprościć i ujednolicić ramy EPR w Unii Europejskiej, eBay w swojej petycji proponuje następujące działania:

  • Jednolity punkt kompleksowej obsługi: Stworzenie jednego punktu rejestracji i deklaracji w całej UE, co znacząco ułatwi przestrzeganie przepisów przez producentów odpadów. Może to być realizowane przez kraj macierzysty firmy lub specjalny portal UE zarządzany przez Komisję Europejską. Firmy są już zaznajomione z podobnym systemem obsługi w zakresie podatku VAT – OSS.
  • Zwolnienia dla mikrofirm i zasady de minimis: Wprowadzenie progów i uproszczonych systemów zryczałtowanych opłat dla okazjonalnych eksporterów pomoże im rozwijać działalność. Organizacje EPR nie musiałyby ponosić kosztów zarządzania małymi wytwórcami odpadów, które często przewyższają należne im opłaty.
  • Wsparcie od platform sprzedażowych: Umożliwienie platformom sprzedażowym wsparcia sprzedawców poprzez uznanie, że nie są one „producentami”. Małe firmy mogą delegować swoją zgodność z EPR na platformę e-commerce, co pozwoli na płynne przejście przy sprzedaży w nowych krajach lub kategoriach produktów.


Wesprzyj petycję eBay

Aby przekazać tę informację decydentom, potrzebujemy Twojej pomocy. Podpisz petycję eBay, aby wyrazić swoje poparcie dla uproszczenia i ujednolicenia ram EPR w Unii Europejskiej. Zagwarantujmy małym firmom dostęp do jednolitego rynku europejskiego poprzez efektywne zasady gospodarowania odpadami.


Kliknij tutaj, aby podpisać petycję