BREXIT FAQ: 1.01.2021 Amazon zakończy transfer towarów UK-UE/UE-UK!

27.07.2020

 1. Co się zmieni dla mojej sprzedaży na Amazon z wykorzystaniem FBA po 31.12.2020?
 2. Co się zmieni od stycznia 2021r.?
 3. Co mogę teraz zrobić, aby być jak najlepiej przygotowanym na BREXIT?
 4. Co muszę teraz zacząć robić w kwestiach podatkowo-celnych?
 5. Co na chwilę obecną jest potrzebne, aby przewieźć towary przez granicę celną UE?
 6. Nie korzystam z FBA – sam realizuję zamówienia. Co się zmieni dla mnie od stycznia 2021?
 7. Czy od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały taryfy celne na produkty przekraczające granicę UE z Wielką Brytanią?
 8. Czy istnieje szansa, że wprowadzenie w życie granicy celnej nastąpi później niż 1 stycznia 2021 r.?
 9. Co powstrzymuje Amazon od kontynuowania transferów towarów i fulfillment’u przez granicę UK-UE po 1.01.2021?
 10. Co się stanie z moimi zapasami, które magazynuję “po drugiej stronie” po wniesieniu granicy celnej pomiędzy UK a UE?
 11. Jak po 1.01.2021 wycofać i przewieźć do UE produkty magazynowane w UK?
 12. Myślałem o uruchomieniu Pan-EU FBA w tym roku. Czy to dobry pomysł?
 13. Czy nie lepiej zrezygnować już teraz z Pan-EU FBA i wycofać produkty z UK/UE (“drugiej” strony przyszłej granicy celnej)?
 14. Co stanie się z moimi ofertami EFN w Europie/UK po upływie terminu?

1. Co się zmieni dla mojej sprzedaży na Amazon z wykorzystaniem FBA po 31.12.2020?

Do 31.12.2020 Twoja sprzedaż będzie się odbywała jak dotychczas. To znaczy, że Twoje towary zostaną proaktywnie rozdystrybuowane po wszystkich europejskich magazynach FBA (European Fulfillment Network/EFN). Jeżeli kupujący z Francji zakupi Twój produkt na Amazon.fr, to może otrzymać egzemplarz produktu, który jest magazynowany w Wielkiej Brytanii i stamtąd zostanie wysłany do kupującego (najczęściej wtedy, gdy nie ma danego produktu w “bliższym” magazynie). 

2. Co się zmieni od stycznia 2021r.?

Natomiast od 1.01.2021 tego typu transfery towarów na chwilę obecną przestaną funkcjonować. Transfery pomiędzy krajami UE a UK w ramach Pan European FBA przestaną się odbywać. Transfer produktów pomiędzy magazynami FBA w różnych krajach zostanie ograniczony do krajów Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania.

3. Co mogę teraz zrobić, aby być jak najlepiej przygotowanym na BREXIT?

Możesz uchronić swoją sprzedaż w Wielkiej Brytanii i UE, dzieląc swoje zapasy i wysyłając je osobno do Wielkiej Brytanii i UE, aby mieć wystarczające zapasy po obu stronach przyszłej granicy, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Wciąż możesz korzystać z Paneuropejskiego FBA, jedynie należy teraz rozpocząć celowe magazynowanie części zasobów tylko w UK. 

4. Co muszę teraz zacząć robić w kwestiach podatkowo-celnych?

Musisz zdecydować, w jaki sposób chcesz dokonać zgłoszenia celnego i czy zatrudnisz osobę lub firmę, która będzie zajmować się obsługą celną dla Ciebie. Powinieneś się również skontaktować z przewoźnikami (kurierzy, brokerzy, Poczta), aby ustalić jak dostawa samodzielnie realizowana do lub z UK będzie funkcjonować od stycznia. Konfiguracja nowego modelu przesyłki może trwać kilka miesięcy, dlatego też zalecamy rozpoczęcie planowania i wprowadzania tych zmian już teraz, abyś był dobrze przygotowany na 1 stycznia 2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach rządu Wielkiej Brytanii lub Komisji Europejskiej.

5. Co na chwilę obecną jest potrzebne, aby przewieźć towary przez granicę celną UE?

 • Rejestracja podatkowa/NIP: aby przewieźć towary przez granicę i składować je lokalnie będziesz potrzebował numeru VAT dla kraju, w którym składujesz te produkty. Więcej informacji o obowiązkach podatkowych i progach podatkowych znajdziesz tutaj.

 • Numer EORI (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych): będziesz potrzebować numeru EORI dla Wielkiej Brytanii i wszystkich innych krajów UE, z których zamierzasz wywieźć lub przywieźć towary od 1 stycznia 2021 roku. Więcej informacji na temat sposobu uzyskania brytyjskiego numeru EORI można znaleźć tutaj. Więcej informacji o tym, jak uzyskać numer EORI dla krajów UE, można znaleźć tutaj.

 • Informacja o kraju pochodzenia: jeżeli dojdzie do zawarcia umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią, od niej będzie zależało, czy Twoje towary mogą kwalifikować się do preferencyjnego traktowania, np. obniżonej lub zerowej stawki celnej. Więcej informacji na ten temat w UK znajdziesz tutaj, a w UE tutaj.

 • Kody Systemu Zharmonizowanego (HS): te kody określają wysokość cła i VAT dla Twoich produktów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj dla Wielkiej Brytanii i tutaj dla krajów UE.

 • Licencje i zaświadczenia: Powinieneś również dokładnie sprawdzić, czy potrzebujesz licencji, certyfikatów lub zezwoleń od właścicieli praw własności intelektualnej, aby przewieźć swoje produkty przez przyszłą granicę celną.

6. Nie korzystam z FBA – sam realizuję zamówienia. Co się zmieni dla mnie od stycznia 2021?

Jeśli prowadzisz sprzedaż z Wielkiej Brytanii lub UE, do realizacji zamówień przez granicę Zjednoczonego Królestwa z UE wymagane będą również informacje przedstawione powyżej (Punkt 4.). Powinieneś już teraz porozmawiać ze swoim przewoźnikiem, aby ustalić, w jaki sposób może pomóc Ci w przemieszczaniu towarów przez granicę UK-EU od 1 stycznia 2021 r. 

Jeśli wysyłasz towary z regionów spoza UE (np. Stanów Zjednoczonych lub Chin) do UE lub Wielkiej Brytanii, nowa granica celna między UE a Wielką Brytanią nie będzie miała wpływu na realizowane przez Ciebie zamówienia handlowe.

7. Czy od 1 stycznia 2021 r. będą obowiązywały taryfy celne na produkty przekraczające granicę UE z Wielką Brytanią?

Będzie to zależało od porozumienia handlowego, które zostanie uzgodnione przez Wielką Brytanię i UE, które jest głównym przedmiotem obecnie trwających negocjacji.

8. Czy istnieje szansa, że wprowadzenie w życie granicy celnej nastąpi później niż 1 stycznia 2021 r.?

Opuszczając UE, Wielka Brytania opuściła unię celną UE, a zatem będzie istniała granica celna między Wielką Brytanią a UE. Rząd Wielkiej Brytanii oświadczył, że będzie wymagać od przedsiębiorstw importujących z UE zgłoszeń celnych w sposób stopniowy (więcej informacji można znaleźć tutaj). Sprzedawcy będą na bieżąco musieli śledzić swoją działalność importową/eksportową oraz ewentualnie nowe obowiązki.

9. Co powstrzymuje Amazon od kontynuowania transferów towarów i fulfillment’u przez granicę UK-UE po 1.01.2021?

“Ze względu na to, że będzie istniała granica celna, wymagane są dodatkowe informacje w celu weryfikacji charakteru i wartości produktów przewożonych przez granicę UK-UE. Informacje te muszą być dostarczone przez sprzedawców, ponieważ Amazon nie posiada tych informacji i dlatego nie może przemieszczać produktów w imieniu sprzedawców.”

10. Co się stanie z moimi zapasami, które magazynuję “po drugiej stronie” po wniesieniu granicy celnej pomiędzy UK a UE?

Egzemplarze takich produktów nadal będą wysyłane do kupujących po odpowiedniej stronie granicy celnej. Np. towar będący teraz w UK, po 1.01.2021 będzie wysyłany do kupujących z UK. Nie zostanie on natomiast już wysłany do klienta z Francji, czy Niemiec. Nie zostanie on również przetransferowany do magazynu Amazon w kraju UE, jeżeli dany produkt tam się lepiej sprzedaje. Amazon nie zrealizuje już transferów oraz dostaw, które przekroczą granicę UK-UE. 

11. Jak po 1.01.2021 wycofać i przewieźć do UE produkty magazynowane w UK?

Usunięcie zasobów z magazynów FBA będzie możliwe jedynie lokalnie. Towar w UK, będzie można wysłać na wskazany adres w UK, skąd będzie można go własną logistyką przewieźć do UE. Odwrotnie identyczna sytuacja: produkty magazynowane w krajach UE, mogą zostać usunięte na wskazany adres w UE i dopiero wtedy własną logistyką przewiezione do UK. 

12. Myślałem o uruchomieniu Pan-EU FBA w tym roku. Czy to dobry pomysł?

Tak. Pan-EU FBA pozostaje najskuteczniejszym sposobem na maksymalizację sprzedaży Twoich produktów w całej UE poprzez zapewnienie, że Twoje zapasy są zawsze umieszczone blisko klientów, zapewniając im szybką dostawę, która znowu wspiera zwiększenie sprzedaży. Pan-EU FBA będzie nadal najbardziej efektywnym sposobem na maksymalizację sprzedaży na Amazon w UE po BREXIT (magazynując w centrach dystrybucyjnych w Niemczech (Polsce, Czechach), Francji, Hiszpanii i Włoszech).

13. Czy nie lepiej zrezygnować już teraz z Pan-EU FBA i wycofać produkty z UK/UE (“drugiej” strony przyszłej granicy celnej)?

Całkowita rezygnacja nie jest zalecana, gdyż również po 1.01.2021 pozostałe kraje Pan-EU FBA pozostaną wciąż dostępne bez zmian. Należy jedynie przygotować wysyłkę bezpośrednio do magazynów FBA w UK względnie do krajów UE, aby mieć zapasy po obu stronach granicy celnej.

14. Co stanie się z moimi ofertami EFN w Europie/UK po upływie terminu?

Oferty w Wielkiej Brytanii będą aktywne tylko wtedy, gdy będą dostępne w brytyjskich FC (i na odwrót w przypadku ofert/zapasów w UE). Aby mieć aktywny listing w Wielkiej Brytanii i UE, należy zaopatrywać magazyny po obu stronach przyszłej granicy celnej osobno.