Dyrektywa Omnibus – nowe przepisy od 28. maja! Sprawdź, co się dla Ciebie zmieni w europejskim e-commerce.

22.05.2022

Podstawą prawną jest dyrektywa zbiorcza (dyrektywa (UE) 2019/2161), która wprowadza liczne zmiany w prawie konsumenckim i prawie konkurencji. Termin wejścia w życie: 28 maja 2022 r.

Za naruszenie tej dyrektywy grożą upomnienia. Naruszenia o wymiarze unijnym zagrożone są grzywną w wysokości co najmniej 4% rocznego obrotu lub co najmniej 2 mln euro, jeśli nie są znane informacje o obrocie.


Szybki przegląd – najważniejsze nowości

 • Ceny: W przypadku promocji rabatowych należy podać najniższą cenę stosowaną w ciągu ostatnich – co najmniej – 30 dni przed obniżką ceny
 • Zniesiono możliwość podawania ceny jednostkowej za 100 ml lub 100 g dla artykułów objętych obowiązkiem podawania cen jednostkowych. Cena jednostkowa może być podana wyłącznie za 1 kg, 1 l, 1 m³, 1 m lub 1 m².
 • Sprzedawcy muszą wskazać, czy recenzje produktów są sprawdzane pod kątem autentyczności. W przypadku przeglądu należy również podać informacje o sposobie jego przeprowadzenia.
 • W przypadku niektórych naruszeń konkurencji, konsumenci mogą również domagać się odszkodowania za szkody
 • Zmiany w zasadach anulowania zamówienia w przypadku produktów cyfrowych
 • Na marketplace’ach należy podać informację, czy produkt jest oferowany przez sprzedawcę prywatnego czy komercyjnego.
 • Rynki internetowe muszą również dostarczać informacji o tym, jak główne parametry i ich względna waga wpływają na pozycję w wynikach wyszukiwania.


Nowe zasady promocji typu „przekreślona cena”

W przypadku rabatów i cen obniżonych, przy porównywaniu starej i nowej ceny należy brać pod uwagę najniższą łączną cenę z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją rabatową. Zasada 30 dni na udzielenie rabatu ma zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik jest zobowiązany do podania ceny całkowitej. W przypadku rabatów i cen obniżonych, przy porównywaniu starej i nowej ceny należy brać pod uwagę najniższą łączną cenę z ostatnich 30 dni przed aktualną promocją rabatową.

W przypadku stopniowych, stale rosnących obniżek cen, na przykład w celu oczyszczenia zapasów, nie ma potrzeby cofania się o co najmniej 30 dni przy każdej obniżce, aby dokonać porównania. Decydującą datą jest tu początek ciągłej promocji.


Zasada 30 dni nie ma zastosowania do

 • indywidualne obniżki cen dla konkretnego klienta
 • obniżki cen towarów łatwo psujących się lub towarów o krótkim terminie przydatności do spożycia, jeśli klientowi zostanie wyjaśnione, że obniżka ceny ma na celu uniknięcie ewentualnego upływu terminu przydatności do spożycia
 • stwierdzenia, które nie odnoszą się do konkretnej, wcześniej wyższej ceny, np. reklama z „obniżoną ceną” lub „stale niską ceną
 • Bezpłatne prezenty, jeśli produkt jest sprzedawany w tej samej cenie, np. „3 w cenie 2” lub „1 + 1 gratis”.
 • Porównanie cen z zalecaną ceną detaliczną (RRP)
 • Transakcje B2B


Wskazanie ceny jednostkowej

Jednostki miary służące do podawania ceny jednostkowej zostały ujednolicone na mocy nowelizacji rozporządzenia o podawaniu cen. Oznaczenia 100 mililitrów lub 100 gramów nie są już dozwolone. Zamiast tego, ceny jednostkowe produktów o typowej objętości nominalnej 250 gramów lub 250 mililitrów będą w przyszłości podawane za jeden kilogram lub litr. Nie wprowadzono zmian we wskazaniach dotyczących produktów sprzedawanych według długości lub powierzchni. W tym przypadku ceny jednostkowe będą nadal podawane za jeden metr lub metr kwadratowy, jak zwykle.

Opis sposobu podawania cen jednostkowych został dostosowany do prawa europejskiego. Wcześniej rozporządzenie w sprawie oznaczania cen stanowiło, że cena jednostkowa musi znajdować się w bliskiej odległości od ceny całkowitej. Od 28 maja sformułowanie to będzie brzmiało: „jednoznaczny, wyraźnie rozpoznawalny i łatwy do odczytania”. W praktyce jednak niewiele to zmieni, ponieważ zgodnie z uzasadnieniem do ustawy, ceny jednostkowe muszą być widoczne na pierwszy rzut oka wraz z ceną całkowitą.


Walka z fałszywymi recenzjami

Recenzje odgrywają ważną rolę w procesie podejmowania decyzji przez klientów. Czasami można się zastanawiać, ile prawdy jest w niektórych recenzjach. W tym momencie należy zapewnić większą przejrzystość dla konsumentów. Po wprowadzeniu dyrektywy zbiorczej musisz upewnić się, że wyświetlasz tylko recenzje pochodzące od klientów, którzy rzeczywiście zakupili produkt lub usługę.


Nie dotyczy to opinii klientów, których nie zbierasz samodzielnie, ale które są zbierane przez strony trzecie – np. marketplace

Nowy obowiązek informacyjny dotyczy przedsiębiorców tylko wtedy, gdy są oni jednocześnie operatorami sklepów internetowych, którzy sami udostępniają opinie konsumentów. Obowiązek informacyjny nie dotyczy zatem tych przedsiębiorców, którzy otrzymują recenzje wyłącznie na platformach takich jak Ebay, Amazon czy Etsy. W tym przypadku – zgodnie z aktualnym stanem prawnym – za prezentację informacji odpowiada wyłącznie operator platformy. Inwestorzy nie mają żadnego wpływu na kształt funkcji ratingowej.

Nie można jednak jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy sprzedawcy są wtedy wyłączeni z obowiązku kontroli recenzji. Z tego powodu sprzedawcy powinni zwrócić się do operatorów platform w celu uzyskania informacji o sposobie i procesach weryfikacji recenzji.


Konsumenci mogą ubiegać się o odszkodowanie

Wraz z wdrożeniem Dyrektywy Omnibusowej wprowadzono również innowacje w Ustawie o nieuczciwej konkurencji (UWG) – po raz pierwszy konsumenci będą mogli na przykład dochodzić odszkodowań. Roszczenie to istnieje tylko wtedy, gdy przedsiębiorca umyślnie lub przez zaniedbanie naruszył postanowienie UWG.


Sytuacje, w których mogą pojawić się takie roszczenia odszkodowawcze, są wielorakie, np:

Tak zwane „pułapki wabiące” w handlu stacjonarnym, które powodują „frustrujące wydatki” dla klienta: jeśli towary są reklamowane w szczególnie korzystny sposób, ale w rzeczywistości nie są dostępne w ilości zaspokajającej oczekiwany popyt.
zaskakiwanie klientów lub wykorzystywanie ich zdenerwowania (np. ślusarze).
Roszczenia z tytułu rękojmi nie mogą być już kierowane wyłącznie do sprzedawcy, ale także do producenta