Rejestracja opakowań w Niemczech i Francji. Obowiązki EPR na Amazon. Sprawdź jak zapobiec blokadzie listingu.

24.05.2022

Spis treści:

 • Wstęp
 • 🇩🇪 Wstęp
 • 🇩🇪 Rejestr LUCID
 • 🇩🇪 Licencja
 • 🇩🇪 Zmiany 1.07.2022
 • 🇩🇪 Raporty FBA
 • 🇫🇷 Wstęp
 • 🇫🇷 Opakowania
 • 🇫🇷 Nie jestem producentem…
 • 🇫🇷 Amazon może spełniać Twoje obowiązki we Francji
 • 🇫🇷 Najczęściej zadawane pytania w sprawie odprowadzania ROP w imieniu sprzedawcy
 • Często zadawane pytania oraz odpowiedzi Amazon

EPR to skrót od „Extended Producer Responsibility” (po polsku: rozszerzona odpowiedzialność producenta – ROP). Sam Amazon opisuje to jako „politykę środowiskową”. Podstawą do tego nie jest jednak jedno ogólnoeuropejskie rozporządzenie, lecz zbiór różnych ustaw i wytycznych w poszczególnych krajach członkowskich. Dla sprzedawców na Amazon aktualnie najważniejsze są Niemcy i Francja.

W obu krajach istnieje obowiązek rejestracji, który dotyczy producentów i dystrybutorów. Producentem jest każdy, kto wytwarza lub importuje produkt objęty obowiązkiem rejestracji EPR, a dystrybutorem każdy, kto sprzedaje produkt objęty obowiązkiem rejestracji EPR. Niezależnie od tego, czy posiadają siedzibę w kraju podlegającym rejestracji.

W tym artykule dowiesz się, jakie obowiązki musisz teraz spełnić w Niemczech i Francji, aby Twoja sprzedaż w serwisie Amazon nie była zagrożona.


Niemcy 🇩🇪

W prawie niemieckim obejmuje to przepisy dotyczące rejestru opakowań (VerpackG), a także przepisy dotyczące obowiązku rejestracji elektronicznej (ElektroG) oraz obowiązku rejestracji baterii (BattG). W przypadku dystrybucji na terenie Niemiec nowe przepisy ograniczają się do kategorii produktów, takich jak: opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie.

Reklama

Licencja na opakowania w Niemczech wymaga rejestracji w systemie dualnym i rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań (ZSVR / LUCID). W przypadku opakowań wprowadzanych na rynek niemiecki po raz pierwszy w celach handlowych, które gromadzą się jako odpady u prywatnego konsumenta końcowego, przedsiębiorcy i producenci muszą partycypować w kosztach recyklingu. Na przykład wykupując licencję w systemie dualnym tutaj.

Obecnie zgodnie z niemiecką ustawą o opakowaniach (VerpackG), przedsiębiorcy, którzy korzystają z usługi „Fulfillment by Amazon” (FBA), nie są zobowiązani do licencjonowania materiałów opakowaniowych używanych przez Amazon. Amazon musi sam uczestniczyć w podwójnym systemie dla opakowań, do których są pakowane produkty danego sprzedawcy.

Uwaga! Zmiany od 1. lipca 2022 roku!

01.07.2022 sytuacja ta ulegnie zmianie ze względu na dyrektywę prawną, zgodnie z którą za rejestrację i licencjonowanie materiałów opakowaniowych używanych w magazynach fulfillment’owych nie będą już odpowiadać dostawcy usług, lecz sami sprzedawcy.

Od 01.07.2022 sprzedawcy będą zatem musieli licencjonować materiały opakowaniowe wykorzystywane przez Amazon w ramach FBA.

Skoro od 01 lipca 2022 jestem odpowiedzialny za opakowania wtórne z FBA, jak mogę śledzić związane z tym liczby wykorzystywanych przez Amazon opakowań? Gdzie mogę sprawdzić, ile opakowań wtórnych Amazon wykorzystał do wysyłki sprzedanych przeze mnie produktów?

W chwili obecnej raporty Amazon EPR umożliwiają oszacowanie kosztów opakowania wtórnego zarówno dla sprzedaży AFN (Amazon Fulfilment Network), jak i MFN (Merchant Fulfillment Network) w sklepie Amazon. Raporty są dostępne w ramach raportów kategorii EPR, a FAQ dotyczące raportów Amazon EPR oraz definicje pól raportów EPR zapewniają dalszą pomoc w zakresie raportowania EPR.

Od 3. kwartału 2022 roku będziemy udostępniać raport EPR z całkowitą liczbą opakowań wtórnych wykorzystanych przez firmę Amazon do wysyłki Twoich produktów w ramach usługi FBA. Raport będzie dostępny w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym, obejmując okres od 01 lipca 2022 roku.

Amazon Seller Central Help

Nasze zalecenie: Warto już teraz sprawdzić raporty minionych miesięcy oraz zweryfikować kategorie produktów oraz ewentualne odchylenia w zakresie opakowań produktowych oraz transportowych (używanych przez Amazon). Raporty można pobrać w Seller Central, link znajdziesz tutaj. (Reports > Fulfillment by Amazon > Amazon Fulfilment Reports/EPR Category Reports)

Przeczytaj również: Gdzie dodać numer LUCID w koncie Ebay? Rejestracja opakowań w Niemczech a sprzedaż na Ebay.


Francja 🇫🇷

Przepisy dotyczące prawa opakowaniowego we Francji są dość podobne do tych obowiązujących w Niemczech: Producenci i dystrybutorzy produktów we Francji są zobowiązani do odzyskiwania i recyklingu opakowań.

Tak jak w Niemczech odbywa się to poprzez udział w kosztach komunalnych przedsiębiorstw odpadowych poprzez rejestrację oraz licencjonowanie liczby opakowań wprowadzanych na rynek francuski.

W przypadku dostaw do prywatnych konsumentów końcowych przedsiębiorcy muszą licencjonować zarówno opakowania produktowe/handlowe, jak i opakowania wysyłkowe. Obowiązek występuje od wprowadzenia pierwszego opakowania na rynek francuski i dotyczy również przedsiębiorców w e-handlu niemających siedziby we Francji.

W przeciwieństwie do rozwiązania zastosowanego w Niemczech, we Francji zarówno rejestracja, jak i powiadamianie o liczbach są organizowane przez system odbioru odpadów (tzw. dualny system we Francji).

Przedsiębiorcy muszą więc jedynie zarejestrować swoje opakowania w jednym z systemów odbioru i uiszczać opłaty licencyjne. Opłata ta nazywana jest wkładem ekologicznym i składa się z kosztów zmiennych oraz dopłat lub rabatów w zależności od możliwości recyklingu zgłoszonych opakowań.

Producenci i sprzedawcy, którzy wprowadzają do obiegu maksymalnie 10 000 opakowań rocznie, uiszczają stałą opłatę w wysokości jedynie 80 euro rocznie. Po zgłoszeniu system przekazuje sprzedawcy jego numer rejestracyjny (UIN). Można go wykorzystać, jako dowód prawidłowego wypełnienia obowiązków wynikających z francuskiej ustawy o opakowaniach i wprowadzić owy UIN w koncie Amazon.

Jednym z usługodawców rejestrującym oraz udzielającym licencji systemu dualnego jest LÉKO. Tam po rejestracji i opłaceniu faktury sprzedawca otrzymuje zarówno numer UIN, jak i ma opłaconą licencję systemu dualnego. W przeciwieństwie do sytuacji w Niemczech, w przypadku LÉKO jedna rejestracja spełni wszystkie obowiązki we Francji. Alternatywnym systemem jest CITEO.

Nasze zalecenie: Dla bezpieczeństwa oraz ewentualnej sprzedaży na innych francuskich marketplace’ach, zalecamy rejestrację chociażby minimalnej ilości we Francji, np. poprzez LÉKO lub CITEO.

Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych we Francji jest dostępna tutaj.


Nie jestem producentem…

Jeśli nie jesteś producentem, wpisz następujący numer w Informacji o zgodności w ramach Rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR): FR000000_00DIST. Podając ten numer, oświadczasz, że nie jesteś producentem w tej kategorii EPR. Amazon zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych szczegółów.

Jeśli jesteś producentem co najmniej jednego produktu, który sprzedajesz na Amazon.fr, musisz podać swój własny numer UIN w odpowiedniej kategorii produktu na stronie Informacje o zgodności dla rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR).

Jeśli nie jesteś producentem żadnego ze swoich produktów, możesz podać domyślny numer UIN (FR000000_00DIST).


Amazon może spełniać Twoje obowiązki we Francji

Jeśli będziesz sprzedawać na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem wysyłki we Francji, ale nie podasz Amazonowi ważnego unikalnego numeru identyfikacyjnego odpowiadającego tym produktom, Amazon podejmie domyślnie w Twoim imieniu następujące działania:


 • Przygotuje w Twoim imieniu raporty z informacjami wymaganymi przez właściwe organizacje odpowiedzialności producenta wybrane przez Amazon, takimi jak liczby (liczba jednostek lub waga) sprzedanych produktów podlegających ROP, w tym informacje obowiązkowe, takie jak typ urządzenia (np. lodówka, odzież niemowlęca, krzesło) oraz atrybuty produktu (np. materiał opakowania, surowce, z których wykonano meble). Aby przygotować takie raporty, Amazon wykorzysta informacje podane w ofertach, a w razie braku takich informacji użyje wartości domyślnych.

 • Złoży raporty dotyczące każdej kategorii produktów podlegającej ROP na koniec okresu sprawozdawczego. Okresem tym może być kwartał, pół roku lub rok, w zależności od kategorii produktów podlegającej ROP.

 • Opłaci w Twoim imieniu należne ekoskładki zgodnie z cennikiem organizacji odpowiedzialności producenta oraz liczbą (liczba jednostek lub waga) produktów.

 • Obciąży Cię tymi kosztami.

Jeśli sprzedawca aktywny we Francji nie posiada ważnego numeru rejestracyjnego EPR/UIN, Amazon będzie rejestrować, zgłaszać i opłacać opłaty środowiskowe w jego imieniu, a następnie odzyskiwać koszty od sprzedawcy. Opłaty są przekazywane sprzedawcy w stosunku 1:1 na początku, bez żadnych dopłat ze strony Amazona. Jeśli sprzedawca zdecyduje się na takie rozwiązanie, nie będzie to zatem dla sprzedawcy droższe, niż samodzielna rejestracja i licencjonowanie we Francji. Natomiast jak to będzie za kilka miesięcy czy lat, nie jestem w stanie teraz przewidzieć. Dlatego radziłbym każdemu sprzedawcy, aby w najbliższej przyszłości sam zajął się tą sprawą lub liczył się z dodatkowymi kosztami.

Account Manager w Amazon
Reklama


Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi Amazon w sprawie odprowadzania ROP w imieniu sprzedawcy

(Źródło)

1. Jeśli będę sprzedawać na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem wysyłki we Francji, ale nie podam Amazon ważnego unikalnego numeru identyfikacyjnego, jakie działania Amazon podejmie w moim imieniu?

Jeśli będziesz sprzedawać na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem wysyłki we Francji, ale nie podasz Amazon ważnego unikalnego numeru identyfikacyjnego odpowiadającego tym produktom, Amazon podejmie domyślnie w Twoim imieniu następujące działania:

 • Przygotuje w Twoim imieniu raporty z informacjami wymaganymi przez właściwe organizacje odpowiedzialności producenta wybrane przez Amazon, takimi jak ilości (liczba jednostek lub waga) sprzedanych produktów podlegających ROP, w tym informacje obowiązkowe, takie jak typ urządzenia (np. lodówka, odzież niemowlęca, krzesło) oraz atrybuty produktu (np. materiał opakowania, surowce, z których wykonano meble). Aby przygotować takie raporty, Amazon wykorzysta informacje podane w ofertach, a w razie braku takich informacji użyje wartości domyślnych.
 • Złoży raporty dotyczące każdej kategorii produktów podlegającej ROP na koniec okresu sprawozdawczego. Okresem tym może być kwartał, pół roku lub rok, w zależności od kategorii produktów podlegającej ROP.
 • Opłaci w Twoim imieniu należne ekoskładki zgodnie z cennikiem organizacji odpowiedzialności producenta oraz ilością (liczba jednostek lub waga) produktów.
 • Obciąży Cię tymi kwotami.

2. Kiedy Amazon opłaci w moim imieniu ekoskładki na rzecz właściwych organizacji odpowiedzialności producenta ustalonych przez Amazon?

W przypadku każdej kategorii produktów podlegającej ROP Amazon będzie przestrzegać kwartalnych, półrocznych lub rocznych okresów sprawozdawczych wskazanych przez właściwe organizacje odpowiedzialności producenta wybrane przez Amazon. Oznacza to, że na koniec każdego kwartału w przypadku sprawozdań kwartalnych, na koniec każdego półrocza w przypadku sprawozdań półrocznych i na koniec każdego roku w przypadku sprawozdań rocznych Amazon opłaci w Twoim imieniu ekoskładki na rzecz organizacji odpowiedzialności producenta. Amazon zaktualizuje stronę edukacyjną ROP o cykle raportowania dla każdej kategorii produktów ROP na późniejszym etapie.

3. Czy Amazon obciąży mnie kwotą ekoskładek opłaconych w moim imieniu?

Tak, Amazon obciąży Cię kwotą ekoskładek opłaconych w Twoim imieniu na koniec każdego okresu sprawozdawczego obowiązującego dla danej kategorii produktów podlegającej ROP. Wysokość ekoskładek zależy od cenników właściwych organizacji odpowiedzialności producenta oraz ilości (liczba jednostek lub waga) sprzedanych produktów podlegających ROP. Szczegółowe informacje na temat pobierania tych kwot przekażemy później.

4. Czy po otrzymaniu UIN Amazon będzie opłacać ekoskładki w moim imieniu?

Nie, Amazon będzie opłacać w Twoim imieniu, na rzecz właściwych organizacji odpowiedzialności producenta wybranych przez Amazon, jedynie ekoskładki należne za okresy sprawozdawcze, w których Amazon nie posiadał Twoich ważnych numerów UIN dla kategorii sprzedawanych przez Ciebie produktów podlegających ROP. W związku z tym Amazon przestanie opłacać ekoskładki w Twoim imieniu począwszy od tego okresu sprawozdawczego (kwartał, pół roku lub rok, w zależności od kategorii produktów podlegającej ROP). Od tego momentu będziesz samodzielnie opłacać ekoskładki na rzecz wybranej organizacji odpowiedzialności producenta.

5. Nie mam jeszcze UIN mimo rejestracji w organizacji odpowiedzialności producenta. Co należy zrobić?

Odwiedzaj regularnie portal organizacji odpowiedzialności producenta, sprawdzając, czy Twój UIN nie jest już dostępny. Po otrzymaniu UIN niezwłocznie przekaż go Amazon. Amazon opłaci w Twoim imieniu, na rzecz właściwych organizacji odpowiedzialności producenta wyznaczonych przez Amazon, ekoskładki należne za okresy sprawozdawcze, w których Amazon nie posiadał Twojego ważnego UIN dla kategorii sprzedawanych przez Ciebie produktów podlegających ROP.

6. Czy Amazon zapłaci ekoskładki w moim imieniu za sprzedaż dokonaną w innych sklepach internetowych niż Amazon?

Nie, Amazon będzie opłacać w Twoim imieniu wyłącznie ekoskładki należne za produkty podlegające ROP sprzedane na amazon.fr.

7. Czy Amazon będzie mieć obowiązek opłacania w moim imieniu ekoskładek za produkty podlegające ROP sprzedawane na amazon.fr, ale wysyłane poza Francję?

Nie, Amazon nie musi opłacać w Twoim imieniu ekoskładek za produkty podlegające ROP, sprzedawane na amazon.fr i wysyłane poza Francję. Amazon będzie opłacać ekoskładki tylko wtedy, gdy sprzedajesz na amazon.fr produkty podlegające ROP klientom z adresem wysyłki we Francji. Dotyczy to również francuskich terytoriów zamorskich.

8. Czy Amazon pobierze opłatę za usługę za płatność w moim imieniu, jeśli nie podam ważnego numeru UIN?

Amazon nie będzie pobierać opłaty za usługę w tym przypadku w najbliższej przyszłości . Jednak nie skorzystasz z żadnej eko-modulacji, jeśli Amazon płaci w Twoim imieniu. Możesz korzystać z opłat modulowanych ekologicznie tylko wtedy, gdy sam zadeklarujesz i zapłacisz opłaty ekologiczne. Pamiętaj, że jeśli Amazon doda opłatę za usługę za płacenie składek ekologicznych w Twoim imieniu za sprzedaż ROP dokonaną od stycznia 2023 r., to zostaniesz o tym powiadomiony z wyprzedzeniem.

9. Czy płacenie składek ekologicznych przez Amazon w moim imieniu jest usługą tymczasową?

Amazon będzie nadal płacić składki ekologiczne w Twoim imieniu, o ile nie dostarczysz Amazon swojego numeru UIN dla kategorii produktów ROP mających zastosowanie do Ciebie. Dzięki temu będziesz mógł kontynuować sprzedaż na amazon.fr.

10. Jak mogę zasubskrybować usługę Amazon płacenia składek ekologicznych w moim imieniu?

Nie jest wymagana subskrypcja ani rejestracja. Jeśli sprzedajesz na stronie amazon.fr produkty objęte ROP klientom z adresem wysyłki we Francji, ale nie podasz Amazon ważnych numerów UIN odpowiadających tym produktom objętym ROP, Amazon domyślnie zapłaci w Twoim imieniu stosowne składki ekologiczne uprawnionym organizacjom ROP za sprzedaż dokonaną od stycznia 2022 r. i pobierze od Ciebie te kwoty. Obejmuje to przypadki, w których z jakiegokolwiek powodu nie możesz zarejestrować się przy użyciu numeru PRO w żadnej kategorii produktów ROP we Francji i nie jesteś w stanie dostarczyć Amazon odpowiedniego numeru UIN.


Często zadawane pytania oraz odpowiedzi Amazona

(Źródło)


1. Wypełniam już zobowiązania w zakresie ROP. Czy muszę powiadomić o tym Amazona?

Tak. Jeśli wypełniasz już zobowiązania w zakresie ROP, podaj swój numer rejestracyjny na stronie Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Seller Central.


2. Jestem sprzedawcą samodzielnie wysyłającym zamówienia. Czy to mnie dotyczy?

Tak. Amazon ma obowiązek potwierdzić, że każdy sprzedawca przestrzega wymogów ROP, bez względu na to, czy korzysta on z Realizacji przez Amazon (FBA), czy samodzielnie wysyła zamówienia.


3. Kiedy ma to na mnie wpływ?

Przed wystawieniem ofert produktów we Francji lub Niemczech upewnij się, że są one zgodne z przepisami dotyczącymi wszystkich kategorii ROP. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.


4. Czy muszę rejestrować się w różnych krajach i osobno dla każdej kategorii podlegającej ROP?

Tak. Istnieją różne wymogi, procedury i upoważnione organy rejestracyjne dla poszczególnych krajów oraz kategorii podlegających ROP oferowanych na Amazon. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.


5. Jak często muszę zgłaszać sprzedaż i regulować opłaty dotyczące ROP?

Składanie deklaracji i opłacanie składek ROP odbywa się w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, w zależności od kategorii podlegającej ROP oraz PRO w poszczególnych krajach. Zachęcamy do zapoznania się ze stronami poświęconymi poszczególnym krajom, na których znajdują się szczegółowe wskazówki, co należy zrobić.


6. Czy Amazon pomaga w składaniu sprawozdań w zakresie ROP?

Tak. Amazon udostępnia raporty dotyczące ROP dla Niemiec i Francji. Możesz teraz pobierać raporty, które pomogą Ci przygotować zgłoszenia i uiścić opłatę ROP w Niemczech i Francji. Raporty ROP Amazona zawierają szczegółowe informacje na temat sprzedaży produktów za pośrednictwem Amazona. Obecnie obejmują one opakowania podstawowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) w Niemczech i opakowania podstawowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE), baterie i akumulatory, meble, opony, papier do drukarek i tekstylia we Francji. W III kwartale 2022 roku zostaną udostępnione raporty dotyczące opakowań dodatkowych dla Niemiec, a w II kwartale 2022 dodamy raporty na temat chemikaliów i sprzętu medycznego do przekłuwania do samodzielnego stosowania dla Francji. Możesz uzyskać dostęp do tych raportów za pośrednictwem swojego konta w Seller Central na stronie raportów ROP. Więcej informacji na temat raportów ROP Amazon znajdziesz na stronach Raport ROP Amazon – często zadawane pytania i Definicje pól raportu ROP.

Uwaga: Strona raportów ROP służy zwiększeniu Twojej wygody i dostarczeniu informacji. Pobierając raporty, ponosisz pełną odpowiedzialność za określenie stosowności i dokładności informacji generowanych przez Amazon, w tym wszystkich obliczeń, danych katalogowych, fakturowania, sprawozdawczości ROP i wszelkich innych obowiązków związanych z ROP.


7. Czy muszę zgłaszać i płacić zarówno za opakowanie podstawowe (opakowanie produktu), jak i dodatkowe (wysyłkowe)?

Opakowanie podstawowe odnosi się do opakowania używanego do ochrony produktu. Może to być pudełko na buty lub aluminiowa puszka napoju. Za opakowanie podstawowe muszą płacić zarówno sprzedawcy korzystający z Realizacji przez Amazon (FBA), jak i wysyłający zamówienia samodzielnie.

Opakowanie dodatkowe, to opakowanie wykorzystywane do wysyłki. Są to np.: pudełka lub torby zabezpieczające produkt podczas transportu do klienta. Pojęcie to może obejmować także materiał wypełniający, który chroni produkt oraz taśmy do zaklejania opakowań. Do opakowań dodatkowych zalicza się również etykiety wysyłkowe.

W zależności od kraju może być konieczne zgłaszanie i opłacanie zarówno opakowania podstawowego, jak i dodatkowego. Na przykład od 1 lipca 2022 roku w Niemczech będziesz odpowiadać za opakowania dodatkowe wykorzystywane przez Amazon do dostarczania Twoich produktów w ramach Realizacji przez Amazon (FBA). Więcej informacji znajdziesz na stronach dotyczących poszczególnych krajów.


8. Ile to będzie kosztować?

Konieczne będzie uiszczenie opłat rejestracyjnych na rzecz PRO lub organów państwowych. Są to opłaty jednorazowe, wynoszące od 0 do ponad 250 EUR.

Ponadto może być wymagane regularne uiszczanie opłat ROP. Opłaty te są obliczane na podstawie wielkości sprzedaży oraz kategorii produktów podlegającej ROP i różnią się w zależności od kraju. Każda z organizacji PRO ma własny cennik wynikający z postanowień umownych, który może zmieniać się z czasem. Więcej informacji znajdziesz na stronach dotyczących poszczególnych krajów.


9. Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich kategorii w portalu zgodności z przepisami ROP?

Kategorie ofert w Niemczech i Francji będą się różnić. Podlegające kategorie znajdziesz na stronach poszczególnych krajów. Amazon będzie dodawać w portalu zgodności z przepisami ROP kolejne kategorie, gdy będą dostępne.

Amazon przyjmuje zgłoszenia numerów rejestracyjnych we Francji od lutego 2022 roku. W najbliższych miesiącach zaczniemy przyjmować zgłoszenia numerów rejestracyjnych dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Niemczech. Na tym etapie Amazon nie będzie wymagać numerów rejestracyjnych dla baterii i akumulatorów w Niemczech.


10. Dlaczego nie mogę zobaczyć wszystkich krajów w Portalu zgodności z przepisami ROP?

Jeśli brakuje danego kraju, funkcja odbioru dla tego kraju może nie być jeszcze dostępna w portalu zgodności z przepisami ROP Amazon.


11. Co się stanie po przesłaniu numeru rejestracyjnego do Amazona?

Po podaniu numeru w Seller Central Amazon zweryfikuje Twoje zgłoszenie w odpowiedniej agencji rządowej lub PRO. Weryfikacja numeru rejestracyjnego może zająć Amazonowi do pięciu dni roboczych.

Po ukończeniu weryfikacji przez Amazon status obok Twojego numeru zmieni się z „Przesłane” na „Prawidłowe” lub „Nieprawidłowe” (z podaniem przyczyny nieprawidłowości). W przypadku przyznania statusu „Prawidłowe” nie musisz podejmować żadnych dalszych działań i możesz zignorować te powiadomienia. Jeśli jednak status to – „Nieprawidłowe”, zapoznaj się z podaną przyczyną i podejmij odpowiednie działania.

Jeśli wskazana sytuacja ma miejsce, ponownie prześlij poprawny numer. Jeśli wskazana sytuacja nie ma miejsca, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży za pośrednictwem Seller Central. W czerwcu 2022 roku zapewnimy Ci możliwość odwołania się od ukrycia oferty (szczegóły podamy w kolejnych tygodniach).


12. Spełniam wymogi w wymaganej kategorii – w jaki sposób mogę podać Amazonowi otrzymane numery rejestracyjne?

Aby uzyskać dostęp do numeru rejestracyjnego, skontaktuj się z odpowiednimi PRO lub agencjami. Numer ten można następnie podać w portalu zgodności z przepisami ROP zarówno dla Niemiec, jak i Francji. Przejdź na stronę Informacje o zgodności w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) w Seller Central, kliknij kraj i postępuj zgodnie z instrukcjami


13. Czym różni się rejestracja we Francji i w Niemczech?

We Francji wystarczy zarejestrować się w PRO w odpowiedniej kategorii podlegającej ROP. W Niemczech należy dodatkowo zarejestrować się w odpowiedniej agencji administracyjnej: Zentrale Stelle Verpackungsregister (ZSVR) w przypadku opakowań lub Stiftung Elektroaltgeräte Register (EAR) w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


14. Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP w przypadku Niemiec?

Aby uzyskać więcej informacji, można zapoznać się z odpowiednimi przepisami (ElektroG – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz VerPackG – opakowania). Możesz też odwiedzić naszą stronę pomocy dotyczącą danego kraju oraz witryny internetowe organów rządowych:

https://ecommercenews.pl/obowiazki-sprzedawcy-urzadzen-elektrycznych-w-niemczech-rejestracja-weee-w-stiftung-ear/


15. Gdzie znajdę więcej informacji dotyczących ROP w przypadku Francji?

Więcej informacji, w tym na temat sprawozdawczości, częstotliwości i sposobu uiszczania opłat dotyczących ROP, znajdziesz na naszej stronie pomocy dotyczącej danego kraju, w witrynach internetowych organów rządowych oraz w witrynach organizacji PRO: